završni rad
Mišljenje studenata preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva u Osijeku o radu u inozemstvu

Martina Glavočević (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet