diplomski rad
Određivanje promjene u ekspresiji gena CAIX i katalitičke aktivnosti ugljične anhidraze u stanicama izloženim derivatima N-9 sulfonilurea

Anja Užanicky (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet