završni rad
Konzumacija alkohola, psihoaktivnih tvari i pušenja kod djece i adolescenata koji se ambulanto liječe na KODAP-u u razdoblju od 6. mjeseci

Monika Rosić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet