diplomski rad
Određivanje plazma reninske aktivnosti i koncentracije aldosterona u serumu kao indikatora unosa kuhinjske soli u organizam u zdravih mladih ispitanika

Ana Ružić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet