diplomski rad
Verifikacija metode za određivanje hemoglobina A1c kapilarnom elektroforezom na uređaju Sebia Minicap Flex-Piercing u postupku uvođenja u rutinski rad

Lidija Buljubašić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet