diplomski rad
Vrijednost citohormonskog statusa detektiranog Papa testom kod žena s dokazanim adenokarcinomom tijela maternice

Ina Bašić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet