završni rad
Uloga i zadaće medicinske sestre u poboljšanje kvalitete života hemodijaliziranih bolesnika

Sandra Bešić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet