završni rad
Učinak grožđanih polifenola na stanični ciklus tumorskih staničnih linija in vitro

Ena Pešut (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet