završni rad
Sastav lipida stanične membrane jetre mužjaka štakora Sprague Dawley hranjenih masnom i slatkom hranom i tretiranih metforminom ili liraglutidom

Marija Ganjto (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet