završni rad
Procjena djelotvornosti klasične organske i nove komercijalne metode za izolaciju DNA iz uzoraka kosti primjenom Qubit fluorometra i qPCR uređaja

Dario Žebčević (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet