diplomski rad
Kardiovskularni rizici u pacijenata liječenih hemodijalizom

Ena Liber (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet