diplomski rad
Rezistencija bakterijskih sojeva Klebsiella pneumoniae i Enterobacter cloacae izoliranih iz uzoraka urina na beta-laktamske antibiotike

Marina Dujmić Ilić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet