Paginacija

Prpić, Tin
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S LARINGOFARINGEALNIM REFLUKSOM KAO OSNOVA INOVATIVNOG PRISTUPA U LIJEČENJU
Pačarić, Stana
KVALITETA ŽIVOTA ŽENA NAKON MASTEKTOMIJE I NAKON KVADRANTEKTOMIJE
Hnatešen, Dijana
KVALITETA ŽIVOTA, INTENZITET BOLI, ANKSIOZNOST I DEPRESIJA KOD PACIJENATA S KRONIČNOM KRIŽOBOLJOM LIJEČENIH MULTIDISCIPLINARNIM BIOPSIHOSOCIJALNIM PRISTUPOM
Tomac, Višnja
Klinička, etiološka i genetička obilježja mentalnog zaostajanja kod djece
Vojvodić, Željko
LIJEČENJE MOKRAĆNIH INFEKCIJA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: UČINAK EDUKACIJSKE INTERVENCIJE NA INDIKATORE KVALITETE PROPISIVANJA
Gošev, Igor
MINIMALNO INVAZIVNI PRISTUP KOD REOPERACIJA AORTNOG ZALISTKA SRCA DOKTORSKA DISERTACIJA OSIJEK,
Musa Juroš, Ksenija
MJERENJE KVALITETE I MODELIRANJE MEDICINSKE USLUGE NA KIRURŠKOJ KLINICI
Kibel, Aleksandar
MODULACIJA VASKULARNIH ODGOVORA NA ANGIOTENZIN II I ANGIOTENZIN-(1-7) HIPERBARIČNOM OKSIGENACIJOM - ULOGA CYP ENZIMA
Klapec - Basar, MIrta
MOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA OBITELJSKE MEDICINE NA SMANJENJE PROMJENJIVIH ČIMBENIKA KARDIOVASKULARNOG RIZIKA
Bilić - Kirin, Vesna
MOGUĆNOSTI UTJECAJA TIMA ŠKOLSKE MEDICINE NA PREHRAMBENE NAVIKE ŠKOLSKE DJECE I NJIHOVIH RODITELJA
Ninčević, Vjera
MOLECULAR MECHANISMS OF RENAL EFFECT OF SGLT2 INHIBITOR AND GLP-1 RECEPTOR AGONIST ON CELLULAR MODEL OF PROXIMAL TUBULAR CELLS
Tomić Paradžik, Maja
MOLEKULARNA EPIDEMIOLOGIJA I DISTRIBUCIJA β-LAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA U ESCHERICHIA COLI U UZNAPREDOVALOJ FAZI DISEMINACIJE MEĐU BOLNIČKIM I IZVANBOLNIČKIM PACIJENTIMA

Paginacija