završni rad
Određivanje promjene u ekspresiji gena citokrom c u stanicama izloženim derivatima N-9 sulfnilurea

Sara Klasan (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet