diplomski rad
Značaj određivanja monoklonskih slobodnih lakih lanaca u serumu bolesnika s multiplim mijelomom

Nikolina Penić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet