Buljubašić, Lidija: Verifikacija metode za određivanje hemoglobina A1c kapilarnom elektroforezom na uređaju Sebia Minicap Flex-Piercing u postupku uvođenja u rutinski rad

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja