završni rad
Genotoksikološki utjecaj kemikalija na kromosomske aberacije

Kristina Vrbančić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet