diplomski rad
Ovisnost celularnosti uzorka urina i izraženosti degenerativnih promjena na stanicama urotela o načinu priprave uzorka za citološku pretragu

Ivana Zekić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet