diplomski rad
Utjecaj kratkotrajnog unosa visokog prehrambenog unosa kuhinjske soli na dinamiku subpopulacija leukocita u krvi štakora

Gordana Meščić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet