diplomski rad
Utjecaj fizioterapijske pripreme trudnice na ishod poroda, poslijeporođajnog oporavka i samopercepciju poroda

Ozana Pope-Gajić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet