diplomski rad
Utjecaj koncepta zdravstvene pismenosti na pridržavanje zdravstvenih preporuka (suradljivost)

Mihaela Buturac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet