diplomski rad
Utjecaj stresa na radnu sposobnost zdravstvenog osoblja u jedinici intenzivnog liječenja (JIL)

Sajma Ajhenberger (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet