Paginacija

Kos, Martina
POVEZANOST JUVENILNE ESENCIJALNE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE I BILJEGA VASKULARNE REAKTIVNOSTI U SUSTAVNOJ I MOŽDANOJ CIRKULACIJI
Lovrić, Robert
POVEZANOST KOMPETENCIJA MENTORA ZDRAVSTVENE NJEGE I VRJEDNOVANJA KLINIČKE EDUKACIJE KROZ STUDIJ U SUSTAVU OBRAZOVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA
Vidranski, Valentina
POVEZANOST KONCENTRACIJE JODA U MOKRAĆI, ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I FIZIČKE AKTIVNOSTI DJECE U DOBI OD 6 DO 12 GODINA
Jerkić, Helena
POVEZANOST KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE SRČANOG MIŠIĆA PRI ELEKTIVNOJ PERKUTANOJ KORONARNOJ INTERVENCIJI
Matuzalem Marinović, Elizabeta
POVEZANOST MEDICINSKIH POKAZATELJA TEŽINE I RASPOREDA OZLJEDA UTVRĐENIH OBDUKCIJOM SMRTNO STRADALIH U PROMETNIM NESREĆAMA I VRSTA SUDIONIKA U PROMETU
Kralik, Kristina
POVEZANOST OSOBNIH I PSIHOLOŠKIH ČIMBENIKA, MOTIVACIJE I RAZLIČITIH ASPEKATA ZADOVOLJSTVA USLUGOM PRUŽENOM DOBROVOLJNIM DAVATELJIMA S NAMJEROM PONOVNOG DAVANJA KRVI
Kopić, Vlatko
POVEZANOST PARODONTALNE BOLESTI I KRONIČNE BUBREŽNE BOLESTI
Pozgain, Zrinka
POVEZANOST POJAVE POSTOPERATIVNOG NEUROKOGNITIVNOG DEFICITA NAKON KIRURŠKE REVASKULARIZACIJE MIOKARDA SA PROMJENOM PLAZMATSKE KONCENTRACIJE BETA AMILOIDA 1-42
Cipek, Vladimir
POVEZANOST PREHRAMBENIH NAVIKA I TJELESNE AKTIVNOSTI DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI S PRIVREMENOM ODGODOM DARIVANJA KRVI U TRI TRANSFUZIJSKA CENTRA REPUBLIKE HRVATSKE
Szavits Nossan, Janko
POVEZANOST PROFILA N-GLIKANA IMUNOGLOBULINA G S FIBROZOM LIJEVOG ATRIJA I REKURENCIJOM FIBRILACIJE ATRIJA NAKON IZOLACIJE PLUĆNIH VENA
Mikšić, Štefica
POVEZANOST PSIHIČKOG STANJA ZDRAVIH RODILJA S DULJINOM DOJENJA I NAPREDOVANJEM DJETETA
Kanisek, Sanja
POVEZANOST PSIHOLOŠKIH OBILJEŽJA S PRIRASTOM TJELESNE MASE U ZDRAVIH TRUDNICA

Paginacija