Pages

Čimbenici rizika povezani sa sekundarnim hiperparatireoidizmom u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću liječenih dijalizom
Čimbenici rizika povezani sa sekundarnim hiperparatireoidizmom u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću liječenih dijalizom
Ivana Sudar
Kronična bubrežna bolest (KBB) predstavlja veliki javnozdravstveni problem u svijetu, a sekundarni hiperparatireoidizam (SHPT) je jedna od najčešćih komplikacija KBB-a. Cilj istraživanja: Utvrditi čimbenike rizika povezane sa SHPT-om u dijaliziranih bolesnika s KBB-om liječenih hemodijalizom u razdoblju 2015. - 2017. godine. Nacrt studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključene osobe oba spola, dobi ≥ 18 godina u završnom stupnju KBB-a, liječene...
Čimbenici rizika za nastanak ozljeda kod djece mlađe školske dobi
Čimbenici rizika za nastanak ozljeda kod djece mlađe školske dobi
Viktorija Kretić
CILJ ISTRAŽIVANJA. Utvrditi učestalost ozljeđivanja kod djece mlađe školske dobi, utvrditi epidemiološka obilježja nastalih ozljeda, istražiti potencijalne rizične čimbenike nastanka ozljeda. USTROJ STUDIJE. Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE. U istraživanje je bilo uključeno 379 roditelja djece mlađe školske dobi s područja Osječko-baranjske županije. Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom koji su ispitanici samostalno ispunjavali tijekom...

Pages