završni rad
Utjecaj primjene blokatora angiotenzin II AT-1 receptora (losartana) na izražaj proteina superoksid dismutaze i katalaze u krvnim žilama Sprague-Dawley štakora

Ana Marinčić (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet