Paginacija

Milić Vranješ, Iva
SPOLNA FUNKCIJA I SLIKA O SEBI ŽENA S NADOMJESTNIM LIJEČENJEM BUBREŽNE BOLESTI
Raguž - Lučić, Nikola
STAVOVI, ISKUSTVO I ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE O STALNOJ PROVEDBI KONTROLE FARMAKOTERAPIJE
Labor, Marina
TEMPERATURA IZDAHA KAO MOGUĆI NEINVAZIVNI MARKER OSJETLJIVOSTI NA DUHANSKI DIM
Rođak, Edi
TERAPIJSKI UČINAK FITOESTROGENA IZ EKSTRAKTA HMELJA U KOMBINACIJI S ALENDRONATOM NA OSTEOPOROZU U ŽENKI WISTAR ŠTAKORA
Kuna, Lucija
THE ACTIVITY OF GARLIC EXTRACTS TO THE EPITHELIAL DAMAGE CAUSED BY SODIUM TAUROCHOLATE IN A CELL CULTURE MODEL OF ULCER DISEASE
Rotim, Tatjana
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA
Jurković, Marija
TRANSGENERACIJSKE RAZLIKE U PREVALENCIJI NOĆNOG MOKRENJA U DJETINJSTVU U ODNOSU NA IZBJEGLIČKI STATUS RODITELJA
Tolj, Ivana
ULOGA DUŠIKOVOG OKSIDA U MIKRO- I MAKROVASKULARNOM ODGOVORU NA 7-DNEVNO OPTEREĆENJE KUHINJSKOM SOLI U ZDRAVIH POJEDINACA
Basioli Kasap, Eugenija
ULOGA GLOBALNE DNA METILACIJE KAO EPIGENETIČKOG MARKERA U KRONIČNOJ OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI
Takač, Boris
ULOGA INTERLEUKINA 6, GENSKIH POLIMORFIZAMA INTERLEUKINA 6, TRANSKRIPCIJSKOG ČIMBENIKA STAT3 I RECEPTORA ZA INTERLEUKIN 23 U CROHNOVOJ BOLESTI I ULCEROZNOM KOLITISU UZ DJELOVANJE C-REAKTIVNOG PROTEINA
Rudan, Duško
ULOGA NARCISTIČKE VULNERABILNOSTI, EKSPLICITNOG SRAMA I LJUTNJE U ODNOSU IZMEĐU TRAUMATSKIH ISKUSTAVA U DJETINJSTVU I AUTODESTRUKTIVNOG PONAŠANJA ODRASLIH BOLESNIKA S GRANIČNIM POREMEĆAJEM LIČNOSTI
Ćosić, Anita
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA U RAZVOJU POREMEĆENOG VASKULARNOG ODGOVORA POD UTJECAJEM VISOKOG UNOSA NATRIJEVA KLORIDA KOD SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA

Paginacija