Paginacija

ULTRAZVUK KAROTIDNIH ARTERIJA U PROCJENI SUPKLINIČKE ARTERIOSKLEROZE KOD ISPITANIKA SA ČIMBENICIMA RIZIKA
ULTRAZVUK KAROTIDNIH ARTERIJA U PROCJENI SUPKLINIČKE ARTERIOSKLEROZE KOD ISPITANIKA SA ČIMBENICIMA RIZIKA
Krunoslav Buljan
CILJ ISTRAŽIVANJA: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati specifičnosti pojedinih strukturnih i funkcionalnih ultrazvučnih (UZV) pokazatelja supkliničke arterioskleroze u ovisnosti o najznačajnijim čimbenicima rizika za aterosklerozu, dobi i spolu. Dodatni cilj bio je ispitati eventualnu povezanost UZV markera supkliničke arterioskleroze s ljestvicama procjene kardiovaskularnog (CV) rizika i njihov mogući utjecaj na klasifikaciju pojedinaca u rizične kategorije. ISPITANICI I...
USPOREDBA IMUNOHISTOKEMIJSKIH ZNAČAJKI SUKCESIVNO UKLANJANIH  TUMORA U BOLESNIKA S OPETOVANOM POJAVNOŠĆU RAKA MOKRAĆNOG MJEHURA
USPOREDBA IMUNOHISTOKEMIJSKIH ZNAČAJKI SUKCESIVNO UKLANJANIH TUMORA U BOLESNIKA S OPETOVANOM POJAVNOŠĆU RAKA MOKRAĆNOG MJEHURA
Mate Matić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio prepoznati fenotipske značajke primarnih i recidivirajućih karcinoma prijelaznog epitela mokraćnog mjehura povezane s povećanim rizikom ranih ili kasnih recidiva bolesti. Imunohistokemijski markeri EGFR, HER2, HER3, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 i E-cadherin uspoređivani su sa surogat markerom Ki-67 u primarnom karcinomu i recidivu. Cilj je bio utvrditi razlike u imunohistokemijskom fenotipu karcinoma u podskupinama koje bi upućivale na razlike u...
USPOREDBA ISHODA KORONARNE REVASKULARIZACIJE S I BEZ STROJA ZA IZVANTJELESNI KRVOTOK IZRAŽENO INDEKSOM GLOBALNE FUNKCIJE MIOKARDA
USPOREDBA ISHODA KORONARNE REVASKULARIZACIJE S I BEZ STROJA ZA IZVANTJELESNI KRVOTOK IZRAŽENO INDEKSOM GLOBALNE FUNKCIJE MIOKARDA
Robert Blažeković
Cilj: Procijeniti funkciju miokarda nakon koronarne revaskularizacije miokarda s (CABG) i bez (OPCABG) uporabe stroja za izvantjelesni krvotok te rezultate iskazati konvencionalnim doplerskim indeksima te indeksom globalne funkcije miokarda (MPI). Provjeriti postoji li korelacija između dužine aplicirane aortne stezaljke i vrijednosti MPI. Korigirati MPI pomoću indeksa end-dijastoličke površine lijeve klijetke i ispitati korelaciju s konvencionalnim indeksima sistoličke i...
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA
Tomislav Ružman
Pozadina istraživanja: Tijekom različitih kirurških zahvata anesteziolozi se susreću s bolesnicima rizičnim za razvoj perioperacijske cerebralne hipoksije i ishemije. Neželjeno smanjenje oksigenacije mozga može uzrokovati neurokognitivne poremećaje ili cerebrovaskularne incidente koji se mogu javiti vrlo rano nakon oporavka iz anestezije. Cilj studije: Utvrditi moguće učinke dviju različitih tehnika anestezije: potpune intravenske anestezije s propofolom (TIVA) i anestezije uz...
USPOREDBA SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE TEMPORALNOG MIŠIĆA I SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE LATE U REKONSTRUKCIJI DURE PREDNJE LUBANJSKE JAME NAKON TUMORSKE RESEKCIJE
USPOREDBA SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE TEMPORALNOG MIŠIĆA I SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE LATE U REKONSTRUKCIJI DURE PREDNJE LUBANJSKE JAME NAKON TUMORSKE RESEKCIJE
Mirjana Pukšec
Cilj istraživanja: Dokazati da je fascija temporalnog mišića, u smislu biomehaničkih karakteristika elastičnosti, jednako kvalitetno tkivo u usporedbi s fascijom latom, što ju čini pogodnim tkivom u rekonstrukciji tvrde moždane ovojnice. Nacrt studije: Istraživanje se sastoji od kliničke studije o komplikacijama u operiranih bolesnika, te patohistološke i biomehaničke analize koje uključuju 26 humanih kadavera. Ispitanici i metode: Testom istezanja do 6 % vrijednosti ukupne...
UTJECAJ AKUTNE I INTERMITENTNE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ZDRAVIH SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
UTJECAJ AKUTNE I INTERMITENTNE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ZDRAVIH SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
Zrinka Mihaljević
Cilj: Cilj ove doktorske disertacije bio je utvrditi kako hiperbarična terapija (HBO2) utječe na vaskularnu reaktivnost provodnih krvnih žila u zdravih štakora ovisno o dužini izlaganja hiperbaričnom kisiku. Uvod: Hiperbarična oksigenacija (HBO2) koristi se kao dodatna terapija u stanjima gdje je smanjena isporuka kisika u tkiva. Poznato je da promjene u p02 mogu utjecati na sintezu metabolita arahidonske kiseline i time utjecati na vaskularnu reaktivnost u zdravlju i bolesti,...
UTJECAJ AKUTNOG ISCRPLJUJUĆEG TRENINGA NA MIKROVASKULARNU FUNKCIJU U PROFESIONALNIH SPORTAŠA I NEAKTIVNIH MLADIH ZDRAVIH POJEDINACA
UTJECAJ AKUTNOG ISCRPLJUJUĆEG TRENINGA NA MIKROVASKULARNU FUNKCIJU U PROFESIONALNIH SPORTAŠA I NEAKTIVNIH MLADIH ZDRAVIH POJEDINACA
Marko Stupin
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti učinak akutnog iscrpljujućeg treninga na vaskularnu reaktivnost i endotelnu funkciju mikrocirkulacije kože u populaciji profesionalnih veslača i sedentarnih ispitanika, te utvrditi potencijalnu ulogu promjene hemodinamskih parametara i/ili razine oksidativnog stresa u regulaciji akutnim treningom promijenjenog mikrovaskularnog protoka krvi. Nacrt studije: Eksperimentalno istraživanje s nerandomiziranom pretest-posttest...
UTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENA
UTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENA
Ana Stupin
Cilj: Istražiti učinak akutnoga povećanja unosa soli na postokluzivni hiperemični protok krvi mikrocirkulacije kože, razjasniti ulogu ciklooksigenaza (COX 1, 2) i njihova vazokonstriktornog produkta tromboksana (TXA2) u regulaciji tkivnoga protoka krvi te odrediti učinak antagonizma receptora AT1 (losartanom) na krvni protok u mikrocirkulaciji i plazmatsku razinu TXA2. Metode: Ispitanice su (N=64) održavale dijetu s niskim udjelom soli (<40 mmol Na dnevno) tijekom sedam dana te su...
UTJECAJ EDUKACIJE NA KVALITETU ŽIVOTA  OBOLJELIH OD ŠEĆERNE  BOLESTI 2. TIPA
UTJECAJ EDUKACIJE NA KVALITETU ŽIVOTA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI 2. TIPA
Zvjezdana Gvozdanović
Cilj: Utvrditi utjecaj posebne edukacije na razinu pokazatelja zdravlja te zadovoljstvo kvalitetom života oboljelih od šećerne bolesti 2. tipa liječenih tabletama. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno longitudinalno, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, u trajanju 14 mjeseci. U istraživanju je sudjelovalo 205 ispitanika oboljelih od šećerne bolesti 2. tipa bez inzulinske terapije u dobi 18 – 75 godina, u Općoj županijskoj bolnici Našice. Instrument...
UTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA  POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKA
UTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKA
Drago Gašpar
Predpostavka: Geometrijom kuka koja prihvaća anatomski i aktivni položaj glave prema vratu i dijafizi bedrene kosti moguće je specifičnije i osjetljivije dijagnosticirati žene s povečanim rizikom za prijelom kuka nego prije korištenim mjerama FAL, Q kut i TMA. Ispitanici i postupci: Na uprosječenom uzorku žena Požeško-slavonske županije prema spolu, dobi, mineralnoj gustoći kosti, indeksu tjelesne mase, sličnom djetinjstvu, materinstvu, socijalnom i ekonomskom položaju,...
UTJECAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MODULACIJU MAKROVASKULARNE REAKTIVNOSTI U ŠTAKORICA S DIABETES MELLITUS  TIP I
UTJECAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MODULACIJU MAKROVASKULARNE REAKTIVNOSTI U ŠTAKORICA S DIABETES MELLITUS TIP I
Dragan Manojlović
Cilj: Cilj predložene doktorske disertacije bio je utvrditi kako HBOT utječe na funkciju krvnih žila te identificirati specifične mehanizme kojima HBOT utječe na relaksaciju aortnih prstenova potaknutu acetilkolinom kod zdravih štakorica i dijabetičkih štakorica. Dodatni cilj bio je rasvijetliti ulogu 20-HETE u makrovaskularnoj reaktivnosti ovisnoj o endotelu kod ženki dijabetičkih štakora. Uvod: U stanjima smanjene dopreme kisika tkivu kao dopunsku terapiju koristimo...
UTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIH
UTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIH
Ozana Katarina Tot
Hlapljivi anestetici se godinama primjenjuju u kliničkoj praksi, iako mehanizma njihovog djelovanja još nije dovoljno poznat. Brojne hipoteze ukazuju na mjesta njihovog djelovanja. Uz do sada ispitivane mogućnosti uključenosti GABA i NMDA receptora u novije vrijeme se vjeruje kako hlapljivi anestetici djeluju i na lipidne signalne domene. Lipidne splavi su lokalizirane lipidne građevine sa visokim sadržajem kolesterola i glikosfingolipida. Lipidne splavi kao signalne platforme,...

Paginacija