Paginacija

SPECIFIČNOSTI METABOLIČKOG  SINDROMA U ŽENA MENOPAUZALNE DOBI S DIJAGNOZOM HIPERTENZIJE
SPECIFIČNOSTI METABOLIČKOG SINDROMA U ŽENA MENOPAUZALNE DOBI S DIJAGNOZOM HIPERTENZIJE
Šefket Šabanović
Uvod. Elektronički zdravstveni zapis (eZZ) uveden je u opću/obiteljsku medicinu (OM) i primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ) u većini europskih zemalja pa tako i u Hrvatsku. Međutim, samo u malom broju zemalja, podaci iz eZZ su integrirani i agregirani na taj način da omogućuju epidemiološka istraživanja. No, i u zemljama u kojima eZZ nisu posebno pripremljeni za istraživanje, u koje spada i Hrvatska, moguće je vršiti korisna i zanimljiva istraživanja ako se odaberu pogodni...
SPOLNA FUNKCIJA I SLIKA O SEBI ŽENA S NADOMJESTNIM LIJEČENJEM  BUBREŽNE BOLESTI
SPOLNA FUNKCIJA I SLIKA O SEBI ŽENA S NADOMJESTNIM LIJEČENJEM BUBREŽNE BOLESTI
Iva Milić Vranješ
Cilj: Utvrditi prevalenciju spolne disfunkcije (SD) u populaciji žena s nadomještanjem bubrežne funkcije (NBF) i u ovisnosti o vrsti NBF-a kroničnom hemodijalizom (CHD, od engl. chronic hemodialysis) ili bubrežnom presadbom (TX, od engl. transplantation), SD u ovisnosti o slici o sebi, razini depresivnosti i tjeskobe i o komorbiditetu. Ispitanici i postupci: Ispitane su 54 bolesnice liječene CHD-om, 53 liječene TX-om i 90 zdravih kontrola. Ispitanice su ispunjavale sociodemografski...
STAVOVI, ISKUSTVO I ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE O STALNOJ PROVEDBI KONTROLE FARMAKOTERAPIJE
STAVOVI, ISKUSTVO I ZNANJE LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE O STALNOJ PROVEDBI KONTROLE FARMAKOTERAPIJE
Nikola Raguž - Lučić
Lijekovi, iako korisni, ponekad mogu imati štetne i neželjene učinke koje nazivamo nuspojavama. One se dijele na nuspojave tipa A - predvidljive, o dozi ovisne i preventabilne i tipa B - o dozi neovisne i nepredvidive. Najčešće se javljaju nuspojave tipa A. Interakcije su promjene učinka lijeka u prisutnosti drugog lijeka, biljnog pripravka ili hrane i vrlo često su štetne. Nuspojave su uzrok hitne hospitalizacije u 0,2 - 41,3%, a oko 50% tih nuspojava moguće je spriječiti....
TEMPERATURA IZDAHA KAO MOGUĆI NEINVAZIVNI MARKER OSJETLJIVOSTI NA DUHANSKI DIM
TEMPERATURA IZDAHA KAO MOGUĆI NEINVAZIVNI MARKER OSJETLJIVOSTI NA DUHANSKI DIM
Marina Labor
Cilj istraživanja: Glavni cilj je bio utvrditi dijagnostičku vrijednost temperature izdaha kao mogućeg neinvazivnog markera u dijagnostici osoba osjetljivih na duhanski dim. Nacrt studije: Doktorski rad je učinjen u sklopu multicentrične prospektivne studije praćenja kohorte ispitanika s rizikom za razvoj KOPB-a. U prvoj fazi istraživanja kroz ordinacije liječnika obiteljske medicine uključeni su ispitanici s rizikom za razvoj KOPB-a, a koji su nakon 2-4 tjedna prema...
THE ACTIVITY OF GARLIC EXTRACTS TO THE EPITHELIAL DAMAGE CAUSED BY SODIUM TAUROCHOLATE IN A CELL CULTURE MODEL OF ULCER DISEASE
THE ACTIVITY OF GARLIC EXTRACTS TO THE EPITHELIAL DAMAGE CAUSED BY SODIUM TAUROCHOLATE IN A CELL CULTURE MODEL OF ULCER DISEASE
Lucija Kuna
Ciljevi: Peptična ulkusna bolest (PUB) je kronična bolest koja pogađa do 10% svjetske populacije. Stanični model PUB-a može se uspostaviti u staničnom modelu ljudskih gastričnih epitelnih stanica (AGS) djelovanjem žučne soli; natrijevog taurokolata (NaT). Cilj istraživanja bio je istražiti učinke predtretmana ekstrakata češnjaka (EČ) i lanzoprazola (LPZ) u staničnom modelu ulkusne bolesti ispitivanjem oksidativnog stresa, distribucije F-aktina i određivanjem morfoloških...
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA
TOČNOST ZNAČAJKI ULTRAZVUČNOG PRIKAZA REGIONALNIH LIMFNIH ČVOROVA U PREPOZNAVANJU PRESADNICA TUMORA
Tatjana Rotim
CILJ. I) Odrediti dijagnostičku vrijednost odabranih morfoloških značajki u predviđanju malignog zauzeća limfnog čvora (LČ) upotrebom B-moda, Doppler ultrazvuka i multivarijatnih postavki u tercijarnom radiološkom referentnom centru. II) Identificirati neovisne prediktore malignosti LČ, kao i doprinos drugih izvora morfoloških varijacija dijagnostičkoj točnosti ultrazvučnog prikaza. METODE. U 123 bolesnika učinjena je ultrazvučno vođena aspiracijska punkcija i citološka...
TRANSGENERACIJSKE RAZLIKE U PREVALENCIJI NOĆNOG MOKRENJA U DJETINJSTVU U ODNOSU NA IZBJEGLIČKI STATUS RODITELJA
TRANSGENERACIJSKE RAZLIKE U PREVALENCIJI NOĆNOG MOKRENJA U DJETINJSTVU U ODNOSU NA IZBJEGLIČKI STATUS RODITELJA
Marija Jurković
Cilj istraživanja: odrediti i usporediti prevalenciju noćnog mokrenja kod školske djece i njihovih roditelja u djetinjstvu, ispitati utjecaj izbjegličkog statusa na noćno mokrenje u djetinjstvu te ispitati utjecaj socioekonomskih i demografskih obilježja obitelji na noćno mokrenje kod djece. Nacrt studije: presječno (engl. cross.-sectional) istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno među djecom u dobi od 6 do 11 godina i njihovim roditeljima u...
ULOGA INTERLEUKINA 6, GENSKIH POLIMORFIZAMA INTERLEUKINA 6, TRANSKRIPCIJSKOG ČIMBENIKA STAT3 I RECEPTORA ZA INTERLEUKIN 23 U CROHNOVOJ BOLESTI I ULCEROZNOM KOLITISU UZ DJELOVANJE C-REAKTIVNOG PROTEINA
ULOGA INTERLEUKINA 6, GENSKIH POLIMORFIZAMA INTERLEUKINA 6, TRANSKRIPCIJSKOG ČIMBENIKA STAT3 I RECEPTORA ZA INTERLEUKIN 23 U CROHNOVOJ BOLESTI I ULCEROZNOM KOLITISU UZ DJELOVANJE C-REAKTIVNOG PROTEINA
Boris Takač
Cilj istraživanja: Crohnova bolest i ulcerozni kolitis obilježeni su kroničnom upalom crijeva nepredvidiva tijeka koja je imunološki posredovana. U uvjetima dugotrajne upale moguć je razvoj prekancerogenih displastičnih lezija i karcinoma crijeva povezanih s mjestima aktivne upale. Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati učinke citokina, biokemijskih biljega i polimorfizama gena na razvoj CB-a, UC-a i UBC-a općenito te utvrditi razlike između UBC i kontrolne skupine ispitanika. ...
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA U RAZVOJU POREMEĆENOG VASKULARNOG ODGOVORA  POD UTJECAJEM VISOKOG UNOSA NATRIJEVA KLORIDA KOD SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
ULOGA OKSIDATIVNOG STRESA U RAZVOJU POREMEĆENOG VASKULARNOG ODGOVORA POD UTJECAJEM VISOKOG UNOSA NATRIJEVA KLORIDA KOD SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
Anita Ćosić
Cilj: Utvrditi bazični odgovor i razjasniti mehanizme protokom posredovane dilatacije (FID) te izražaj antioksidativnih gena, gena uključenih u dilatacijske putove središnje moždane arterije (MCA), razinu leukocitne aktivacije i ulogu oksidativnog stresa u MCA kod Spraque-Dawley (SD) štakora na visokoslanoj (VS) dijeti. Metode: Zdravi muški SD štakori starosti 11 tjedana hranjeni su standardnom hranom (0,4% NaCl, NS grupa) ili hranom s 4% NaCl (VS grupa) tjedan dana, s ili bez...
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE
ULOGA PERIMETRIJE UDVOSTRUČENE FREKVENCIJE U RANOM OTKRIVANJU DIJABETIČKE RETINOPATIJE
Mario Bradvica
CILJ: Cilj je bio utvrditi mogu li SAP i FDT detektirati učinke dijabetesa na funkciju retine kod osoba s dijabetesom u ranoj fazi bolesti i ocijeniti eventualno koja je metoda bolja jer se dosadašnji radovi o toj temi spore oko činjenice može li FDT detektirati funkcionalne promjene kod dijabetičkih pacijenata prije SAP-a. NACRT STUDIJE: Svim ispitanicima koji su zadovoljavali uključne kriterije napravljen je test vidnog polja standardnom automatskom perimetrijom i test...
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE
ULOGA PROINFLAMATORNOG CITOKINA INTERLEUKINA-6 U RAZVOJU I PROGRESIJI ADENOKARCINOMA PROSTATE
Nevenka Miličević
Hipoteza istraživanja bila je da je serumska razina IL-6 i ekspresija IL-6 u tkivu prostate viša kod bolesnika s karcinomom prostate nego kod bolesnika s PIN-om, BPH i prostatitisom. Istraživanje se temeljilo na analizi serumske razine IL-6 i IL-6 ekspresije u uzorcima tkiva dobivenim biopsijom prostate od 148 bolesnika (82 bolesnika s karcinomom prostate, 25 bolesnika s BPH i 24 s PIN-om i 17 s prostatitisom). Razina IL-6 u serumu bolesnika određivana je elektrokemiluminiscentnim...
ULOGA VESTIBULARNIH EVOCIRANIH MIOGENIH POTENCIJALA KAO POKAZATELJA STANJA OPORAVKA OBOLJELIH OD BENIGNOG PAROKSIZMALNOG POZICIJSKOG VERTIGA
ULOGA VESTIBULARNIH EVOCIRANIH MIOGENIH POTENCIJALA KAO POKAZATELJA STANJA OPORAVKA OBOLJELIH OD BENIGNOG PAROKSIZMALNOG POZICIJSKOG VERTIGA
Tihana Mendeš
Cilj istraživanja: Okularni vestibularni evocirani mišićni potencijali (oVEMP) i cervikalni VEMP (cVEMP) novije su dijagnostičke metode, koje omogućuju uvid u stanje otolitičkih osjetila. Dobroćudna paroksizmalna položajna vrtoglavica predstavlja iznenadni napad vrtoglavice koji nastaje otkidanjem kristala kalcijeva karbonata zvanih otokonija ili otoliti, iz predjela makule utriculusa, koje zatim dospijevaju u stražnju polukružnu cjevčicu i tu vrše neadekvatan podražaj na...

Paginacija