Paginacija

"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
Irena Matanić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti primjerenost uzorka, razloge koji utječu na primjerenost uzoraka, učestalost negativnih i abnormalnih nalaza, učestalost pojedinih mikroorganizama, učestalost drugih ne-neoplastičnih nalaza, učestalost citoloških diferencijalnih dijagnoza. USTROJ STUDIJE: Retrospektivno istraživanje MATERIJAL I METODE: U istraživanje je uključeno 41345 ispitanica čiji su VCE razmazi bojeni i pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek tijekom...
"Obilježja implantiranih očnih proteza u "Očnoj protetici dr.Popijač tijekom razdoblja od 1995.do 2018.godine"
"Obilježja implantiranih očnih proteza u "Očnoj protetici dr.Popijač tijekom razdoblja od 1995.do 2018.godine"
Petra Popijač
CILJ ISTRAŽIVANJA. Prikazati učestalost izrade očnih proteza i vrste od 1995. do 2018. godine, učestalost vrsta izrađenih proteza, privremenih ili trajnih te učestalost izrade pojedinih vrsta s obzirom na spol, dob, lijevo ili desno ili oba oka i podrijetlo bolesnika s obzirom na državu iz koje dolazi. NACRT STUDIJE. Presječno istraživanje iz povijesnih podataka. BOLESNICI I METODE. U istraživanje su uključeni svi bolesnici kojima je izrađena očna proteza. Podatci su preuzeti...
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
Ivana Grdić
Cilj istraţivanja: Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati imaju li studenti s funkcionalnim smetnjama (poremećajem spavanja, koncentracije te lošim raspoloţenjem) i prekomjernom tjelesnom teţinom češće loše ţivotne navike.Nacrt istraţivanja: Presječno istraţivanje.Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti dviju završnih godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine (5. i 6. godina) u Osijeku. Ispitivanje je provedeno pomoću posebno osmišljenog...
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
Luka Tabak
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati uspješnost dekompresije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu s istovremenom antepozicijom tako što će se usporediti klinička slika prije operacijskog zahvata i nakon njega. Uspješnost operacijskog zahvata podrazumijeva povećanu pokretljivost, poboljšanje senzibiliteta i motorike te smanjenje intenziteta bolova u inervacijskom području ulnarnog živca, kao i promjene u kontrolnom EMNG nalazu. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao...
Analitičke karakteristike seroloških testova za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti u populaciji dobrovoljnih davatelja krvi
Analitičke karakteristike seroloških testova za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti u populaciji dobrovoljnih davatelja krvi
Maja Lončarić
Uvod: Transfuzijska medicina je grana medicine koja se bavi proizvodnjom krvnih pripravaka od ljudske krvi, kao i liječenjem bolesnika lijekovima proizvedenima od ljudske krvi. Učinkovitost i sigurnost liječenja ovim lijekovima ovisi i o laboratorijskom testiranju na krvlju prenosive bolesti, a obuhvaća testiranje na HBsAg (hepatitis B), anti-HCV (hepatitis C), HIV 1/2 i sifilis. Ciljevi: Ciljevi rada bili su ispitivanje reaktivnosti svih korištenih testova s obzirom na rezultate...
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Analiza akademskog uspjeha doktora medicine
Domagoj Matijević
CILJ ISTRAŽIVANJA. Cilj ovoga istraživanja je istražiti koji kolegiji na Medicinskom fakultetu u Osijeku mogu poslužiti kao najbolji pokazatelji akademske uspješnosti, odnosno pronaći predmete s najvećom pozitivnom korelacijom sa ocjenskim prosjekom. USTROJ STUDIJE. Retrospektivno istraživanje. ISPITANICI I METODE. Ispitanike čine studenti koji su se školovali i završili Medicinski fakultet u Osijeku u razdobolju izmedu 1998. i 2011. Godine. Materijal istraživanja čine podaci...
Analiza alkohola u postmortalnim uzorcima
Analiza alkohola u postmortalnim uzorcima
Adriana Gustovarac
Uvod: Uzorci izbora za postmortalnu analizu etilnog alkohola su venska krv uzeta iz femoralne vene i urin, a zakon nalaže istovremeno uzorkovanje i očne vodice. Iznimno, kada nije moguće prikupiti navedene uzorke, koncentracija alkohola u krvi može se procijeniti na temelju koncentracije alkohola u bedrenom mišiću. Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pouzdanost nalaza etanola iz bedrenog mišića u procjeni stanja alkoholiziranosti. Nacrt studije: Presječno istraživanje....
Analiza imunohematološkog testiranja trudnica u periodu 2012. do 2016. u Sisačko-moslavačkoj županiji
Analiza imunohematološkog testiranja trudnica u periodu 2012. do 2016. u Sisačko-moslavačkoj županiji
Sanja Dujić
CILJ: Ukazati na važnost redovitog imunohematološkog testiranja trudnica radi praćenja tijeka trudnoće imuniziranih trudnica i prevencije teških oblika hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta. METODE: Analiza rezultata imunohematološkog testiranja trudnica u četverogodišnjem periodu, od 2012. do 2016. godine u OB „Dr Ivo Pedišić“. ABO i RhD krvne grupe i IAT rađeni su od 2012. do ožujka 2016. godine na analizatoru Wadiana, a od ožujka 2016. g. na poluautomatskom...
Analiza koštanog i hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom TFF3
Analiza koštanog i hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom TFF3
Lucija Ivančević
CILJEVI ISTRAŽIVANJA. Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrđivanje udjela zrelog koštanog tkiva i udjela hrskavičnog tkiva u zoni okoštavanja miševa divljeg tipa i miševa s isključenim genom Tff3 te ispitivanje postoje li razlike navedenih vrijednosti između tih dviju skupina miševa. USTROJ STUDIJE. Istraživanje je provedeno kao presječna studija u kojoj su korišteni uzorci mišjih kostiju iz arhive Zavoda za histologiju i embriologiju. Preparati su analizirani kvalitativno i...
Analiza kvalitete histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih bez ksilola
Analiza kvalitete histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih bez ksilola
Josipa Mikić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Ciljevi ovog istraživanja bili su procijeniti efikasnosti deparafiniranja histoloških rezova 1,7-postotnom otopinom deterdženta za pranje posuđa (DPP-om), odrediti mogućnosti primjene različitih histoloških bojenja za živčano tkivo nakon takvog postupka te usporediti kvalitetu histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih 1,7 %-tnim DPP-om s onima koji su deparafinirani ksilolom. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. MATERIJAL I METODE: Istraživanje je...
Analiza modificirane metode deparafiniranja histoloških preparata otopinom deterdženta za pranje posuđa
Analiza modificirane metode deparafiniranja histoloških preparata otopinom deterdženta za pranje posuđa
Borna Atlagić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Modificirati metodu deparafiniranja 1,7 %-tnom otopinom deterdženta za pranje posuđa korištenjem nižih temperatura u različitom vremenu, ocijeniti efikasnost deparafiniranja modificiranom metodom te usporediti kvalitetu histoloških preparata živčanog tkiva deparafiniranih modificiranom metodom i poznatom metodom deparafiniranja 1,7 %-tnom otopinom DPP-a. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. MATERIJALI I METODE: Istraživanje je provedeno na uzorcima iz arhive...
Analiza odstupanja u mjerenjima tjelesne mase starom kućnom vagom u usporedbi sa kupljenom novom kućnom vagom
Analiza odstupanja u mjerenjima tjelesne mase starom kućnom vagom u usporedbi sa kupljenom novom kućnom vagom
Mirta Baćani
CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja je bio usporediti odstupanje mjerenja tjelesne mase na dvije mehaničke vage, prvo na staroj osobnoj vagi Classe, a potom na novoj kupljenoj osobnoj vagi Koracell KC-659. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je provedeno kao presječna studija. MATERIJAL I METODE: Ispitanici su bili ukućani zbog epidemiološke situacije. Napravljeno je ukupno 58 parova mjerenja s dodatnim masama na dvije mehaničke vage. Mjerenja su međusobno uspoređena Passing...

Paginacija