Paginacija

"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
"Bethesda" klasifikacija citologije vrata maternice
Irena Matanić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti primjerenost uzorka, razloge koji utječu na primjerenost uzoraka, učestalost negativnih i abnormalnih nalaza, učestalost pojedinih mikroorganizama, učestalost drugih ne-neoplastičnih nalaza, učestalost citoloških diferencijalnih dijagnoza. USTROJ STUDIJE: Retrospektivno istraživanje MATERIJAL I METODE: U istraživanje je uključeno 41345 ispitanica čiji su VCE razmazi bojeni i pregledani u Kliničkom zavodu za kliničku citologiju KBC Osijek tijekom...
"Obilježja implantiranih očnih proteza u "Očnoj protetici dr.Popijač tijekom razdoblja od 1995.do 2018.godine"
"Obilježja implantiranih očnih proteza u "Očnoj protetici dr.Popijač tijekom razdoblja od 1995.do 2018.godine"
Petra Popijač
CILJ ISTRAŽIVANJA. Prikazati učestalost izrade očnih proteza i vrste od 1995. do 2018. godine, učestalost vrsta izrađenih proteza, privremenih ili trajnih te učestalost izrade pojedinih vrsta s obzirom na spol, dob, lijevo ili desno ili oba oka i podrijetlo bolesnika s obzirom na državu iz koje dolazi. NACRT STUDIJE. Presječno istraživanje iz povijesnih podataka. BOLESNICI I METODE. U istraživanje su uključeni svi bolesnici kojima je izrađena očna proteza. Podatci su preuzeti...
"Usporedba obilježja liječenih bolesnika s glioblastomom velikog mozga različite duljine preživljavanja"
"Usporedba obilježja liječenih bolesnika s glioblastomom velikog mozga različite duljine preživljavanja"
Lea Gvozdanović
Cilj istraživanja: Procijeniti duljinu preživljenja ispitanika s patohistološki utvrđenim glioblastomom velikog mozga te ispitati razlike u pojavnosti kliničkih i radioloških pokazatelja i razlike u kratkoročnom ( ≤ 12 mjeseci) i dugoročnom ( > 12 mjeseci) preživljenju između ispitanika s obzirom na promatrane pokazatelje. Nacrt studije: Presječna studija s povijesnim podatcima Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 63 ispitanika s glioblastomom velikog mozga...
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
(Loše) navike studenata medicine - utjecaj na zdravlje
Ivana Grdić
Cilj istraţivanja: Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati imaju li studenti s funkcionalnim smetnjama (poremećajem spavanja, koncentracije te lošim raspoloţenjem) i prekomjernom tjelesnom teţinom češće loše ţivotne navike.Nacrt istraţivanja: Presječno istraţivanje.Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti dviju završnih godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine (5. i 6. godina) u Osijeku. Ispitivanje je provedeno pomoću posebno osmišljenog...
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
ANTEPOZICIJA NERVUS ULNARISA U LIJEČENJU SINDROMA KUBITALNOG KANALA
Luka Tabak
Cilj istraživanja: Cilj je rada ispitati uspješnost dekompresije ulnarnog živca u kubitalnom kanalu s istovremenom antepozicijom tako što će se usporediti klinička slika prije operacijskog zahvata i nakon njega. Uspješnost operacijskog zahvata podrazumijeva povećanu pokretljivost, poboljšanje senzibiliteta i motorike te smanjenje intenziteta bolova u inervacijskom području ulnarnog živca, kao i promjene u kontrolnom EMNG nalazu. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao...
Acesulfam K u bezalkoholnim pićima i njegov utjecaj na zdravlje studentske populacije
Acesulfam K u bezalkoholnim pićima i njegov utjecaj na zdravlje studentske populacije
Marija Drmić
CILJ ISTRAŽIVANJA: Izmjeriti koncentraciju umjetnog zaslađivača acesulfama K u osvježavajućim bezalkoholnim pićima te ju usporediti s onima koji su se nalazili na deklaraciji te s maksimalno dopuštenim koncentracijama. Također, cilj ovog istraživanja je ispitati učestalost konzumacije pića, procijeniti prosječnu količinu unesenog umjetnog zaslađivača te ispitati učestalost pojavnosti ovisnosti o internetu i procijeniti postoji li povezanost među istraživanih...
Adherencija i znanje o topikalnoj terapiji kod bolesnika oboljelih od dermatoloških bolesti
Adherencija i znanje o topikalnoj terapiji kod bolesnika oboljelih od dermatoloških bolesti
Eleonora Suvaljko
Ciljevi rada: Ciljevi rada bili su ispitati adherenciju topikalnoj terapiji, znanje o nuspojavama te povezanost navedenoga s demografskim i socioekonomskim pokazateljima, dermatološkom bolesti i drugim lijekovima kronične terapije. Nacrt studije: Istraživanje je oblikovano kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Anketiranjem u dermatološkoj ambulanti obuhvaćeno je 117 ispitanika koji koriste ili su koristili topikalnu terapiju. Kod svakog pacijenta su uzeti podacio dobi,...
Adherencija prema kroničnoj terapiji tijekom COVID-19 pandemije
Adherencija prema kroničnoj terapiji tijekom COVID-19 pandemije
Ivan Balić
Ciljevi rada: Ciljevi rada bili su ispitati etiološke aspekte poteškoća s adherencijom prema kroničnoj terapiji tijekom COVID-19 pandemije, ispitati povezanost podataka o preboljenju COVID-19 i adherencije te ispitati povezanost adherencije prema kroničnoj terapiji s vrstom kronične bolesti te demografskim i socioekonomskim pokazateljima. Nacrt studije: Istraživanje je oblikovano kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Anketiranjem u ordinacijama obiteljske medicine i...
Aktivnost antioksidativnih enzima kod mladih zdravih ispitanika i kod kardiovaskularnih bolesnika koji konzumiraju obogaćena kokošja jaja
Aktivnost antioksidativnih enzima kod mladih zdravih ispitanika i kod kardiovaskularnih bolesnika koji konzumiraju obogaćena kokošja jaja
Marija Duvnjak
Cilj istraživanja: Ispitati aktivnost antioksidativnih enzima u uzorcima seruma kod mladih zdravih ispitanika i kardiovaskularnih bolesnika, koji su konzumirali obična ili obogaćena kokošja jaja. Nacrt studije: Pokusno (eksperimentalno) istraživanje Materijali i metode: Istraživanje je provodeno na zdravim ispitanicima i kardiovaskularnim bolesnicima, koji su konzumirali obogaćena ili uobičajena kokošja jaja. Ispitanici su bili podijeljene u 2 skupine: (1) kontrolna skupina, u kojoj...
Akutne komplikacije šećerne bolesti u objedinjenom hitnom prijemu Kliničkog bolničkog centra Osijek u periodu od 2016. do 2020.godine
Akutne komplikacije šećerne bolesti u objedinjenom hitnom prijemu Kliničkog bolničkog centra Osijek u periodu od 2016. do 2020.godine
Mihaela Zlosa
Cilj istraživanja: ispitati karakteristike hiperglikemijskih i hipoglikemijskih kriza u hitnoj medicinskoj službi Nacrt studije: presječna studija s povijesnim podacima Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 317 ispitanika koji su u periodu od 01.10.2016. do 21.12.2020. pregledani u OHBP-u KBC-a Osijek zbog hipoglikemije, hiperglikemije (ketonurične te neketonurične), dijabetičke ketoacidoze (DKA) te hiperglikemijskog hiperosmolarnog stanja (HHS). Analiza navedenih stanja...
Analitičke karakteristike seroloških testova za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti u populaciji dobrovoljnih davatelja krvi
Analitičke karakteristike seroloških testova za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti u populaciji dobrovoljnih davatelja krvi
Maja Lončarić
Uvod: Transfuzijska medicina je grana medicine koja se bavi proizvodnjom krvnih pripravaka od ljudske krvi, kao i liječenjem bolesnika lijekovima proizvedenima od ljudske krvi. Učinkovitost i sigurnost liječenja ovim lijekovima ovisi i o laboratorijskom testiranju na krvlju prenosive bolesti, a obuhvaća testiranje na HBsAg (hepatitis B), anti-HCV (hepatitis C), HIV 1/2 i sifilis. Ciljevi: Ciljevi rada bili su ispitivanje reaktivnosti svih korištenih testova s obzirom na rezultate...
Analiza RTG snimaka pluća i povezanost s ishodima liječenja kod pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja
Analiza RTG snimaka pluća i povezanost s ishodima liječenja kod pacijenata u jedinici intenzivnog liječenja
Matea Serezlija
Cilj: Utvrditi povezanost promjena na radiografskim snimkama pluća na početku i na kraju liječenja u JIL-u te ih povezati s ishodom i duljinom liječenja pacijenata. Materijal i metode: U ovoj retrospektivnoj studiji analizirane su radiografske snimke pluća 54 pacijenata koji su liječeni u JIL-u od 10. rujna 2019. do 11. ožujka 2020. te su tamo boravili dulje od tri dana, a učinjene su im kontrolne radiografske snimke pluća na početku i na kraju liječenja. Analiza izmjera plućnog...

Paginacija