Pages

Znanje i stavovi studentica sestrinstva o prevenciji raka vrata maternice
Znanje i stavovi studentica sestrinstva o prevenciji raka vrata maternice
Mia Reljan
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog rada bio je ispitati mišljenja i znanja studentica sestrinstva o prevenciji raka vrata maternice te utvrditi postoje li različitosti u mišljenju i znanju studentica prve i završne godine studija sestrinstva. USTROJ STUDIJE: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. ISPITANICI I METODE: Ispitanice su bile studentice prve i završne godine Preddiplomskog studija sestrinstva. Metoda prikupljanja podataka je anketiranje pomoću anonimnog upitnika...
Znanje o nuspojavama lijekova i suplemenata primijenjenih tijekom trudnoće
Znanje o nuspojavama lijekova i suplemenata primijenjenih tijekom trudnoće
Iva Prelec
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovog istraživanja bio je evaluirati znanje trudnica o sigurnosti lijekova i suplemenata primijenjenih tijekom trudnoće te utvrditi postoji li razlika u znanju o lijekovima i o nuspojavama lijekova obzirom na dob , demografske i socioekonomske čimbenike te obzirom na navike čitanja uputa o lijeku i broj kroničnih bolesti u anamnezi. USTROJ STUDIJE: Studija je bila presječna. ISPITANICI I METODE: Analizirani su prikupljeni podaci na temelju anketnih...
Znanje o prehrani i prehrambene navike oboljelih od visokog krvnog tlaka
Znanje o prehrani i prehrambene navike oboljelih od visokog krvnog tlaka
Antonija Pavlović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj istraživanja je utvrditi sociodemografska obilježja oboljelih od visokog krvnog tlaka, istražiti prehrambene i životne navike ispitanika te njihovo znanje o prehrani i potom istražiti postoji li povezanost između razine znanja o prehrani i njihovih prehrambenih navika. NACRT STUDIJE: Presječno istraživanje ISPITANICI I METODE: Istraživanje je provođeno u razdoblju od 7. svibnja 2019. godine do zaključno 28. lipnja 2019. godine među odraslim osobama...
Znanje o sigurnosti i potencijalno rizično ponašanje na Internetu među studentima sestrinstva u Puli
Znanje o sigurnosti i potencijalno rizično ponašanje na Internetu među studentima sestrinstva u Puli
Rozi Slacki
Cilj istraživanja: Provjera potencijalnog rizičnog ponašanja na računalu studenata sestrinstva u Puli anonimnom anketom u kojoj je ispitano koliko su studenti upoznati sa sigurnošću korištenja interneta te o čuvanju vlastitih podataka. Na temelju dobivenih odgovora te usporedbe s referentnim istraživanjem, odnosno prosječnim korisnikom interneta, može se zaključiti koliko je tko potencijalno rizičan prilikom korištenja interneta. Nacrt studije: Ispitivanje je provedeno kao...
Znanje studenata Sveučilišta u Osijeku o utjecaju prehrane na zdravlje
Znanje studenata Sveučilišta u Osijeku o utjecaju prehrane na zdravlje
Sara Klasan
Uvod: Pravilna prehrana koja se temelji na znanstvenim spoznajama, omogućuje duži, zdraviji i kvalitetniji život pojedinca ili populacije. Pravilna prehrana osigurava optimalan omjer bjelančevina, ugljikohidrata i masti. Izuzetno je važna za fizički i psihički razvoj mladih ljudi, posebice studenata koji su tijekom studija izloženi većem stresu i psihološkom naporu. Manje se vremena posvećuju onome što jedemo, kuha se minimalno, a većinom se hrani brzom hranom. Danas mnogi ljudi...
Znanje studenata sestrinstva i studenata nezdravstvenih studija o krpelju kao prijenosniku zaraznih bolesti
Znanje studenata sestrinstva i studenata nezdravstvenih studija o krpelju kao prijenosniku zaraznih bolesti
Ivan Hamaček
Cilj istraživanja: Procijeniti razinu znanja studenata treće godine preddiplomskog studija Sestrinstva i studenata treće godine Ekonomskog fakulteta o krpelju kao prijenosniku zaraznih bolesti te utvrditi postoji li razlika s obzirom na spol, srednjoškolsko obrazovanje i vrstu studija. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 125 ispitanika, od kojih je 64 studenta treće godine preddiplomskog studija Sestrinstva i...
Znanje studenata sestrinstva i studenata nezdravstvenih studija o prijenosu HIV infekcije
Znanje studenata sestrinstva i studenata nezdravstvenih studija o prijenosu HIV infekcije
Marija Novoselović
Cilj istraživanja. Cilj ovog istraživanja je procijeniti razinu znanja studenata o putevima prijenosa HIV-a te istražiti znaju li studenti prepoznati rizične skupine u društvu. Nacrt studije. Presječna studija. Ispitanici i metode. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2017. godine. U istraživanju je sudjelovalo 125 ispitanika, od čega je 64 studenata sa Medicinskog fakulteta u Osijeku, a 61 student s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U svrhu istraživanja korišten je anketni...
Znanje studenata sestrinstva i studenata nezdravstvenih studija o uporabi antibiotika
Znanje studenata sestrinstva i studenata nezdravstvenih studija o uporabi antibiotika
Marija Pavlović
Cilj istraživanja. Cilj ovog istraživanja je procijeniti razinu znanja studenata o uporabi antibiotika te istražiti znaju li kada se antibiotici koriste i u kojoj mjeri. Nacrt studije. Presječna studija. Ispitanici i metode. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2017. godine. U istraživanju je sudjelovao 121 ispitanik, od čega je 60 studenata s Medicinskog fakulteta Osijek, a 61 student s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U svrhu istraživanja, korišten je anketni upitnik koji se...
Znanje, mišljenja i ponašanje studenata Sveučilišta u Osijek u vezi pandemije COVID-19
Znanje, mišljenja i ponašanje studenata Sveučilišta u Osijek u vezi pandemije COVID-19
Ana Marinčić
Cilj: Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi socioekonomska i sociodemografska obilježja studenata, istražiti njihovo znanje, mišljenje i ponašanje u vezi pandemije COVID-19 te ocijeniti postoji li povezanost između promatranih varijabli. Nacrt studije: Presječno istraživanje Ispitanici i metode: Istraživanje je provodeno na studentima Sveučilišta J.J.Strossmyera Osijek. Obuhvaćeno je 300 studenata različitih područja. Ispunili su petnaestominutni anonimni anketni upitnik...
Značaj mikronukleus metode u procjeni stupnja kromosomske nestabilnosti i nastajanja slobodnog oblika Downovog sindroma kod parova mlađe životne dobi
Značaj mikronukleus metode u procjeni stupnja kromosomske nestabilnosti i nastajanja slobodnog oblika Downovog sindroma kod parova mlađe životne dobi
Ivana Lazar
Cilj istraživanja: Downov sindrom smatra se najčešćim kromosomskim poremećajem u ljudi. Otprilike polovica trudnoća sa slobodnim oblikom Downova sindroma otkrije se u majki mlađih od 35 godina, dok uzroci nastanka trisomije 21 u mladih parova do danas nisu poznati. Mikronukleus metodom moguće je odrediti kromosomsko nerazdvajanje i lomove, stoga je cilj ovoga istraživanja bio utvrditi može li se mikronukleus-test koristiti u procjeni kromosomske nestabilnosti kod mladih parova koji...
Značaj određivanja monoklonskih slobodnih lakih lanaca u serumu bolesnika s multiplim mijelomom
Značaj određivanja monoklonskih slobodnih lakih lanaca u serumu bolesnika s multiplim mijelomom
Nikolina Penić
Uvod: Multipli mijelom (MM) zloćudna je novotvorina hematopoetskog tkiva svrstana u zloćudne novotvorine zrelih B limfocita koji čini drugi najčešći karcinom krvi. Bolest nastaje klonalnom neoplastičnom proliferacijom plazma stanica (PC), što dovodi do opsežnog stvaranja nefunkcionalnih gamaglobulina ili njihovih dijelova. Imunoglobulin je molekula građena od dvaju identičnih teških lanaca i dvaju laih lanaca. Laki lanci temeljno se svrstavaju u skupinu kapa i lambda. Oba lanca...
Značaj scintigrafije dopaminskih receptora za dijagnozu Parkinsonove bolesti
Značaj scintigrafije dopaminskih receptora za dijagnozu Parkinsonove bolesti
Barbara Klaić
CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Ciljevi su bili ispitati broj scintigrafija dopaminskih receptora vremenskog perioda od jedne godine učinjenih na KZZNM KBCO, izračunati udio scintigrafija kod PB-i u ukupnom broju, kao i udio različitih uputnih dijagnoza, ispitati postoji li povezanost pojave PB-i sa spolom i dobi pacijenata i lokalizacije nalaza sa spolom, ispitati postoji li povezanost tjelesne mase s aktivnosti primijenjenog radiofarmaka. NACRT STUDIJE: Presječna studija s povijesnim...

Pages