Pages

UTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICA
UTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICA
Anđela Grgić
Cilj: Dosadašnja su istraživanja potvrdila da međugeneracijske promjene u načinu ishrane mogu značajno utjecati na fiziologiju reprodukcije. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti utjecaje majčine ishrane i ishrane potomaka na morfologiju vaginalnog brisa, sastava cirkulirajućih lipida te adipokina u majki i potomaka. Materijali i metode: Deset štakorica ženskog spola nasumično je podijeljeno u dvije skupine - prva je hranjena velikim udjelom zasićenih masnih kiselina (HFD), a...
UTJECAJ MORFOLOGIJE KALCIFIKATA ROTATORNE MANŠETE NA BOL I FUNKCIJU RAMENA
UTJECAJ MORFOLOGIJE KALCIFIKATA ROTATORNE MANŠETE NA BOL I FUNKCIJU RAMENA
Gordana Cesarec
Cilj rada: Odrediti utjecaj morfologije kalcifikata na bol i funkciju ramena kod bolesnika s kalcificirajućom tendinopatijom rotatorne manšete. Nacrt studije: prospektivno istraživanje. Ispitanici i metode: Analizirani su radiološki, ultrazvučni i doplerski parametri 52 ispitanika oboljelih od jednostrane kalcificirajuće tendinopatije na početku istraživanja i nakon godinu dana. Jedan ispitanik podvrgnut je artroskopskom uklanjanju kalcifikata zbog čega je isključen iz studije....
UTJECAJ PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 NA OSJETLJIVOST ROŽNICE ŠTAKORA NAKON TOPIČKE PRIMJENE LOKALNIH ANESTETIKA
UTJECAJ PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 NA OSJETLJIVOST ROŽNICE ŠTAKORA NAKON TOPIČKE PRIMJENE LOKALNIH ANESTETIKA
Ivan Mirković
Cilj istraživanja: Kako prolongirani učinak lokalnih anestetika na oko može imati štetne posljedica, pokušali smo dokazati da lokalno primijenjeni BPC 157 skraćuje anesteziju rožnice nakon topičke primjene lokalnih anestetika. Taj je učinak posredovan sustavom dušičnog oksida. Nacrt studije: Za istraživanje je provedena studija u obliku randomiziranog slijepog kontroliranog pokusa. Materijal i metode: Nakon intraperitonealne sedacije diazepamom, muškim Wistar štakorima smo...
UTJECAJ POJEDINIH PREDIKTORA NA POJAVNOST POZITIVNOG  COX-2 NALAZA U TKIVIMA SPOJNICE
UTJECAJ POJEDINIH PREDIKTORA NA POJAVNOST POZITIVNOG COX-2 NALAZA U TKIVIMA SPOJNICE
Patricia Reisz - Majić
Cilj istraživanja: Ispitati utječe li duljina izloženosti Sunčevom zračenju bitno na pozitivan COX-2 nalaz i ispitati povezanost duljine izloženosti Sunčevom zračenju s jačinom pozitivnih nalaza u promatranim tkivima spojnica. Nacrt studije: Prospektivna, case-control studija. Ispitanici i metode: 189 punoljetnih ispitanika operiranih na Odjelu za očne bolesti u KBC-u Osijek u razdoblju 2010. – 2015. godine. Prvu skupinu čini 119 (63 %) ispitanika operiranih zbog primarnog...
UTJECAJ POSTOPERATIVNE ANALGEZIJE NA SISTEMSKI UPALNI ODGOVOR I POJAVU POSTOPERATIVNE KOGNITIVNE DISFUNKCIJE U STARIJIH BOLESNIKA NAKON OPERATIVNOG LIJEČENJA PRIJELOMA BEDRENE KOSTI
UTJECAJ POSTOPERATIVNE ANALGEZIJE NA SISTEMSKI UPALNI ODGOVOR I POJAVU POSTOPERATIVNE KOGNITIVNE DISFUNKCIJE U STARIJIH BOLESNIKA NAKON OPERATIVNOG LIJEČENJA PRIJELOMA BEDRENE KOSTI
Gordana Kristek
Cilj istraživanja: Ispitati učinak postoperativno primijenjenih analgetika, epiduralno primijenjenog levobupivakaina i intravenski primijenjenog morfina, na sistemski upalni odgovor i koncentraciju IL-6 u plazmi i utvrditi je li intenzitet upalnog odgovora povezan s pojavom postoperativne kognitivne disfunkcije (POCD). Nacrt studije: Randomizirani kontrolirani pokus. Ispitanici i metode: 70 pacijenata u dobi od ≥ 65 godina koji su podvrgnuti operativnom liječenju prijeloma bedrene...
UTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
UTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
Željka Perić Kačarević
Cilj: utvrditi kako prehrana majki tijekom trudnoće i laktacije te prelazak muških potomaka štakora na drugi režim masne prehrane može utjecati na tjelesnu kilažu, indeks tjelesne mase, koncentraciju upalnih citokina u krvi te na intenzitet imunohiskemijskog obojenja TNF-alfe u koštanom tkivu i u parenhimu jetre. Nadalje, utvrditi kako masna prehrana može izazvati masnu infiltraciju u koštanoj srži i u parenhimu jetre što dodatno izaziva promjene obujama i strukture koštanog...
UTJECAJ PREHRANE MAJKI I POTOMAKA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JAJNIKA, POTKOŽNOG I PERIGONADALNOG MASNOG TKIVA POTOMAKA SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORA
UTJECAJ PREHRANE MAJKI I POTOMAKA NA MORFOLOŠKE ZNAČAJKE JAJNIKA, POTKOŽNOG I PERIGONADALNOG MASNOG TKIVA POTOMAKA SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORA
Nenad Čekić
Cilj istraživanja: Utvrditi kako prehrana majki i potomaka utječe na morfološke karakteristike jajnika, potkožnog i perigonadalnog masnog tkiva potomaka. Nacrt studije: Deset Sprague Dawlaey štakorica bilo je podijeljeno u dvije skupine. Jedna skupina hranjena je standardnom laboratorijskom hranom, a druga hranom bogatom zasićenim masnim kiselinama. Sve su štakorice nakon toga parene s istim mužjakom. Nakon trudnoće i dojenja, ženski potomci obje skupine majki podijeljeni su u...
UTJECAJ PRIJEOPERATIVNE ANKSIOZNOSTI, DEPRESIVNOSTI I BOLI 
 NA KVALITETU POSLIJEOPERATIVNOG OPORAVKA I 
 ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA NAKON RADIKALNE 
 PROSTATEKTOMIJE
UTJECAJ PRIJEOPERATIVNE ANKSIOZNOSTI, DEPRESIVNOSTI I BOLI NA KVALITETU POSLIJEOPERATIVNOG OPORAVKA I ZADOVOLJSTVO BOLESNIKA NAKON RADIKALNE PROSTATEKTOMIJE
NIna Sulen
Ciljevi istraživanja: Bolesnici s karcinomom prostate u prijeoperativnom razdoblju su često u psihološkom distresu i imaju bolove. Cilj ovog istraživanja je ispitati utjecaj prijeoperativne anksioznosti, depresivnosti i boli na kvalitetu poslijeoperativnog oporavka (QoR), akutnu poslijeoperativnu bol i zadovoljstvo bolesnika nakon radikalne prostatektomije. Ustroj studije: Prospektivno opservacijsko istraživanje. Ispitanici i metode: Uključeno je 160 bolesnika podvrgnutih...
UTJECAJ PRIMJENE 13 – CIS RETINOIČNE KISELINE I VISOKOMASNE PREHRANE NA RAZVOJ METABOLIČKOG SINDROMA U LEWIS ŠTAKORICA
UTJECAJ PRIMJENE 13 – CIS RETINOIČNE KISELINE I VISOKOMASNE PREHRANE NA RAZVOJ METABOLIČKOG SINDROMA U LEWIS ŠTAKORICA
Ivana Ilić
Cilj istraživanja: Cilj je rada bio istražiti ulogu visokomasne hrane i derivata vitamina A, 13 cRA na metaboličke, upalne i adipogene parametre u ženki štakorica soja Lewis. Nacrt studije: Štakorice soja Lewis podijeljene su u 2 velike skupine, hranjene standardnom (STD) i visokomasnom (HFD), gdje 45 % od ukupne energije otpada na zasićene masti) hranom. Patofiziološke promjene izazvane su oralnom primjenom 13-cis retinoične kiseline (13 cRA) gastričnom kanilom u dozi od 7,5...
UTJECAJ RAZLIČITE KOMBINACIJE MAJČINE I POSTNATALNE PREHRANE NA POVRŠINU I BROJ ADIPOCITA BIJELOG MASNOG TKIVA MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
UTJECAJ RAZLIČITE KOMBINACIJE MAJČINE I POSTNATALNE PREHRANE NA POVRŠINU I BROJ ADIPOCITA BIJELOG MASNOG TKIVA MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
Darija Šnajder
Cilj istraživanja: Ekspanzija masnoga tkiva može se dogoditi na nekoliko načina i, pod određenim uvjetima, može biti povezana s kroničnim upalom. Dugotrajna upala u pretilosti pak može dovesti do inzulinske rezistencije i disfunkcije tkiva. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kako različita kombinacija majčine i postnatalne prehrane utječe na morfologiju masnoga tkiva i nastanak upale navedenog tkiva u muških potomaka štakora. Nacrt studije: Deset ženski Sprague Dawley...
UTJECAJ SIMVASTATINA I METFORMINA NA REGULACIJU ADIPOGENEZE IN VITRO
UTJECAJ SIMVASTATINA I METFORMINA NA REGULACIJU ADIPOGENEZE IN VITRO
Jelena Jakab
Cilj istraživanja: Inhibicija adipogeneze potencijalan je mehanizam liječenja pretilosti. Inhibicija proadipogenih regulatora adipogeneze može rezultirati zaustavljanjem procesa adipogeneze, smanjenjem nakupljanja lipida i u konačnici prevencijom povećanja mase masnog tkiva. Cilj istraživanja bio je ispitati učinak metformina i simvastatina na regulaciju adipogeneze te odrediti najučinkovitije koncentracije lijekova i vremenski period djelovanja lijekova u inhibiciji proadipogenih...
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM
Ivana Haršanji Drenjančević
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživanja ispitati povezanost postavljanja bolesnika u sjedeći položaj (engl. beach chair position - BCP) s posljedičnim promjenama arterijskoga tlaka i srčanih otkucaja, kao i njihova utjecaja na regionalnu moždanu saturaciju tijekom artroskopije ramena u dvjema skupinama bolesnika; inhalacijska anestezija sevofluranom i regionalna anestezijska tehnika (interskalenski blok). Nacrt studije: Prospektivna klinička studija Ispitanici i metode:...

Pages