Pages

VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
Dario Mužević
Cilj istraživanja. Cilj je ovoga istraživanja ispitati valjanost metode prednje cervikalne discektomije i fuzije koštanim alograftom u liječenju degeneracijske bolesti cervikalne kralješnice. Planirano je istražiti uspješnost ove metode u restituciji lordoze vratne kralješnice, smanjenju bolnoga sindroma i oporavku neurološkoga deficita. Također je planirano istražiti proces slijeganja koštanoga presatka, i njegov utjecaj na uspješnost liječenja. Nacrt studije. Istraživanje...
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
Ivana Jukić
Cilj: Glavni su ciljevi ovog istraživanja bili 1) testirati hipotezu da je mikrovaskularna osjetljivost na protokom (FID), kao i acetilkolinom (AChID), posredovanu dilataciju smanjena u krvnim žilama visceralnog (VAT) masnog tkiva u usporedbi s potkožnim (SAT); 2) istražiti mehanizme koji doprinose smanjenoj protokom posredovanoj vazodilataciji ljudskih krvnih žila potkožnog i visceralnog masnog tkiva u pretilosti. Metode: Krvne žile izolirane su iz bioptata potkožnog i visceralnog...
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
Alen Sekelj
Lajmska borelioza je vektorom prenosiva infektivna bolest. Odlikuju je tri stadija bolesti, od kojih neuroborelioza predstavlja drugi tzv. rani diseminirani stadij. Kljenut ličnoga živca je u velikom broju slučajeva jedini simptom i znak neuroborelioze. U endemskim krajevima borelioze, svaka akutna kljenut ličnog živca indicira serološku obradu i implicira poseban pristup bolesti. Nekoliko je prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca. Oni nam govore o mogućoj etiologiji,...
Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.
Vrijednost mjerenja debljine mišića supraspinatusa u procjeni njegove masne degeneracije.
Domagoj Kretić
Ciljevi istraživanja: 1. Promatranje debljine mišića supraspinatusa u bolesnika s rupturom tetive supraspinatusa i tendinopatijom tetive suprapsinatusa pomoću ultrazvuka (US). 2. Usporedba debljine mišića s presječnom površinom (CSA) i omjerom zauzeća fose supraspinatusa. 3. Ocjenjivanje reproducibilnosti svih mjerenja između ispitivača i kod samih ispitivača u vremenskom periodu Nacrt studije: perspektivna studija skupine Ispitanici i metode: Dvije grupe pacijenata su...
ZNAČAJ METABOLIČKOG SINDROMA I  INZULINSKE REZISTENCIJE U BOLESNIKA OBOLJELIH OD KRONIČNE PLAK PSORIJAZE
ZNAČAJ METABOLIČKOG SINDROMA I INZULINSKE REZISTENCIJE U BOLESNIKA OBOLJELIH OD KRONIČNE PLAK PSORIJAZE
Melita Vukšić Polić
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja bili su istražiti povezanost metaboličkog sindroma (MetS) s kliničkom slikom vulgarne psorijaze (PV), uključujući analizu pojedinih sastavnica MetS i PV. Glavni cilj bio je evaluirati teže kliničke slike PV kao predstanja za razvoj inzulinske rezistencije (IR), neovisno o postojanju MetS. Nacrt studije: case control studija. Ispitanici: U istraživanje je uključeno 128 ispitanika po dvije skupine od 64 ispitanika. Jedna skupina imala...
ZNAČAJ PEPSINA U NASTAJANJU DOBROĆUDNIH I ZLOĆUDNIH PROMJENA GRKLJANA
ZNAČAJ PEPSINA U NASTAJANJU DOBROĆUDNIH I ZLOĆUDNIH PROMJENA GRKLJANA
Željko Zubčić
Cilj istraživanja: Cilj ovog kliničkog ispitivanja je dati odgovor na pitanje postoji li povezanost između pepsina/laringofaringealnog refluksa i dobroćudnih/zloćudnih promjena na grkljanu. Nacrt studije: Radi se o prospektivnoj studiji koja uključuje tri skupine ispitanika: (1) pacijente s dobroćudnim promjenama grkljana, (2) pacijente sa zloćudnim promjenama grkljana i (3) ispitanike bez simptoma i znakova laringofaringealnog refluksa. Ispitanici i metode: U istraživanje...
ČIMBENICI SMRTNOSTI I POBOLIJEVANJA NOVOROĐENČADI  VRLO MALE RODNE MASE
ČIMBENICI SMRTNOSTI I POBOLIJEVANJA NOVOROĐENČADI VRLO MALE RODNE MASE
Darjan Kardum
Uvod: Zbrojevni sustavi početne težine bolesti novorođenčadi se koriste za predviđanje smrtnosti i poboljevanja. Kako je zadnjih desetljeća značajnog razvoja neonatološke skrbi i razumjevanja utjecaja prenatalnih čimbenika javlja se potreba za razvojem novog zbrojevnog sustava. Cilj istraživanja: Razviti i validirati novi neonatalni zbrojevni sustav temeljen na prenatalnim čimbenicima rizika i neposrednom zbrinjavanju te usporediti njegovu učinkovitost s CRIB zbrojem. Ispitanici...
ŽIVOTNE NAVIKE I OKOLIŠNI ČIMBENICI RIZIKA KOD OBOLJELIH OD CROHNOVE BOLESTI I ULCEROZNOG KOLITISA
ŽIVOTNE NAVIKE I OKOLIŠNI ČIMBENICI RIZIKA KOD OBOLJELIH OD CROHNOVE BOLESTI I ULCEROZNOG KOLITISA
Dubravka Holik
Cilj istraživanja: Utvrditi sociodemografska obilježja, značajke obiteljske i osobne anamneze, antropometrijske mjere, vrstu liječenja, fenotip i aktivnost upalnih bolesti crijeva (UBC) kod ispitanika te procijeniti utjecaj različitih životnih navika i okolišnih čimbenika rizika na aktivnost Crohnove bolesti (CB) i ulceroznoga kolitisa (UK) neovisno o primijenjenoj terapiji. Nacrt studije: Presječna studija (engl. cross-sectional study) s elementima ekološkog istraživanja...

Pages