Pages

USPOREDBA ISHODA KORONARNE REVASKULARIZACIJE S I BEZ STROJA ZA IZVANTJELESNI KRVOTOK IZRAŽENO INDEKSOM GLOBALNE FUNKCIJE MIOKARDA
USPOREDBA ISHODA KORONARNE REVASKULARIZACIJE S I BEZ STROJA ZA IZVANTJELESNI KRVOTOK IZRAŽENO INDEKSOM GLOBALNE FUNKCIJE MIOKARDA
Robert Blažeković
Cilj: Procijeniti funkciju miokarda nakon koronarne revaskularizacije miokarda s (CABG) i bez (OPCABG) uporabe stroja za izvantjelesni krvotok te rezultate iskazati konvencionalnim doplerskim indeksima te indeksom globalne funkcije miokarda (MPI). Provjeriti postoji li korelacija između dužine aplicirane aortne stezaljke i vrijednosti MPI. Korigirati MPI pomoću indeksa end-dijastoličke površine lijeve klijetke i ispitati korelaciju s konvencionalnim indeksima sistoličke i...
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA
USPOREDBA REGIONALNE CEREBRALNE SATURACIJE U INHALACIJSKOJ I INTRAVENSKOJ ANESTEZIJI KOD LAPAROSKOPSKIH OPERACIJA
Tomislav Ružman
Pozadina istraživanja: Tijekom različitih kirurških zahvata anesteziolozi se susreću s bolesnicima rizičnim za razvoj perioperacijske cerebralne hipoksije i ishemije. Neželjeno smanjenje oksigenacije mozga može uzrokovati neurokognitivne poremećaje ili cerebrovaskularne incidente koji se mogu javiti vrlo rano nakon oporavka iz anestezije. Cilj studije: Utvrditi moguće učinke dviju različitih tehnika anestezije: potpune intravenske anestezije s propofolom (TIVA) i anestezije uz...
USPOREDBA SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE TEMPORALNOG MIŠIĆA I SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE LATE U REKONSTRUKCIJI DURE PREDNJE LUBANJSKE JAME NAKON TUMORSKE RESEKCIJE
USPOREDBA SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE TEMPORALNOG MIŠIĆA I SLOBODNOG TRANSPLANTATA FASCIJE LATE U REKONSTRUKCIJI DURE PREDNJE LUBANJSKE JAME NAKON TUMORSKE RESEKCIJE
Mirjana Pukšec
Cilj istraživanja: Dokazati da je fascija temporalnog mišića, u smislu biomehaničkih karakteristika elastičnosti, jednako kvalitetno tkivo u usporedbi s fascijom latom, što ju čini pogodnim tkivom u rekonstrukciji tvrde moždane ovojnice. Nacrt studije: Istraživanje se sastoji od kliničke studije o komplikacijama u operiranih bolesnika, te patohistološke i biomehaničke analize koje uključuju 26 humanih kadavera. Ispitanici i metode: Testom istezanja do 6 % vrijednosti ukupne...
UTJECAJ AKUTNE I INTERMITENTNE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ZDRAVIH SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
UTJECAJ AKUTNE I INTERMITENTNE HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ZDRAVIH SPRAGUE-DAWLEY ŠTAKORA
Zrinka Mihaljević
Cilj: Cilj ove doktorske disertacije bio je utvrditi kako hiperbarična terapija (HBO2) utječe na vaskularnu reaktivnost provodnih krvnih žila u zdravih štakora ovisno o dužini izlaganja hiperbaričnom kisiku. Uvod: Hiperbarična oksigenacija (HBO2) koristi se kao dodatna terapija u stanjima gdje je smanjena isporuka kisika u tkiva. Poznato je da promjene u p02 mogu utjecati na sintezu metabolita arahidonske kiseline i time utjecati na vaskularnu reaktivnost u zdravlju i bolesti,...
UTJECAJ AKUTNOG ISCRPLJUJUĆEG TRENINGA NA MIKROVASKULARNU FUNKCIJU U PROFESIONALNIH SPORTAŠA I NEAKTIVNIH MLADIH ZDRAVIH POJEDINACA
UTJECAJ AKUTNOG ISCRPLJUJUĆEG TRENINGA NA MIKROVASKULARNU FUNKCIJU U PROFESIONALNIH SPORTAŠA I NEAKTIVNIH MLADIH ZDRAVIH POJEDINACA
Marko Stupin
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti učinak akutnog iscrpljujućeg treninga na vaskularnu reaktivnost i endotelnu funkciju mikrocirkulacije kože u populaciji profesionalnih veslača i sedentarnih ispitanika, te utvrditi potencijalnu ulogu promjene hemodinamskih parametara i/ili razine oksidativnog stresa u regulaciji akutnim treningom promijenjenog mikrovaskularnog protoka krvi. Nacrt studije: Eksperimentalno istraživanje s nerandomiziranom pretest-posttest...
UTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENA
UTJECAJ DIJETE S VISOKIM UDJELOM SOLI NA MIKROVASKULARNU REAKTIVNOST U POPULACIJI ZDRAVIH MLADIH ŽENA
Ana Stupin
Cilj: Istražiti učinak akutnoga povećanja unosa soli na postokluzivni hiperemični protok krvi mikrocirkulacije kože, razjasniti ulogu ciklooksigenaza (COX 1, 2) i njihova vazokonstriktornog produkta tromboksana (TXA2) u regulaciji tkivnoga protoka krvi te odrediti učinak antagonizma receptora AT1 (losartanom) na krvni protok u mikrocirkulaciji i plazmatsku razinu TXA2. Metode: Ispitanice su (N=64) održavale dijetu s niskim udjelom soli (<40 mmol Na dnevno) tijekom sedam dana te su...
UTJECAJ DIMENZIJA LIČNOSTI NA SAMOKONTROLU GLIKEMIJE I REGULACIJU ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1 UPORABOM INTERMITENTNOG SUSTAVA ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE
UTJECAJ DIMENZIJA LIČNOSTI NA SAMOKONTROLU GLIKEMIJE I REGULACIJU ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1 UPORABOM INTERMITENTNOG SUSTAVA ZA KONTINUIRANO MJERENJE GLUKOZE
Daria Sladić Rimac
Cilj istraživanja: Utvrditi odnos dimenzija ličnosti i glikemijskih parametara regulacije šećerne bolesti uporabom intermitentnog sustava za kontinuirano mjerenje glukoze. Nacrt studije: Kohortno istraživanje. Ispitanici i metode: U ispitivanju je sudjelovalo 155 ispitanika. Instrumenti istraživanja bili su Upitnik o općim obilježjima, Upitnik ličnosti IPIP 50s, laboratorijski parametri, glikemijski parametri regulacije ŠB, parametri analize tjelesne mase i kompozicije tijela te...
UTJECAJ EDUKACIJE NA KVALITETU ŽIVOTA  OBOLJELIH OD ŠEĆERNE  BOLESTI 2. TIPA
UTJECAJ EDUKACIJE NA KVALITETU ŽIVOTA OBOLJELIH OD ŠEĆERNE BOLESTI 2. TIPA
Zvjezdana Gvozdanović
Cilj: Utvrditi utjecaj posebne edukacije na razinu pokazatelja zdravlja te zadovoljstvo kvalitetom života oboljelih od šećerne bolesti 2. tipa liječenih tabletama. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno longitudinalno, prospektivnom metodom prikupljanja podataka, u trajanju 14 mjeseci. U istraživanju je sudjelovalo 205 ispitanika oboljelih od šećerne bolesti 2. tipa bez inzulinske terapije u dobi 18 – 75 godina, u Općoj županijskoj bolnici Našice. Instrument...
UTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA  POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKA
UTJECAJ GEOMETRIJE KUKA ŽENA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE NA PREDVIĐANJE PRIJELOMA KUKA
Drago Gašpar
Predpostavka: Geometrijom kuka koja prihvaća anatomski i aktivni položaj glave prema vratu i dijafizi bedrene kosti moguće je specifičnije i osjetljivije dijagnosticirati žene s povečanim rizikom za prijelom kuka nego prije korištenim mjerama FAL, Q kut i TMA. Ispitanici i postupci: Na uprosječenom uzorku žena Požeško-slavonske županije prema spolu, dobi, mineralnoj gustoći kosti, indeksu tjelesne mase, sličnom djetinjstvu, materinstvu, socijalnom i ekonomskom položaju,...
UTJECAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MODULACIJU MAKROVASKULARNE REAKTIVNOSTI U ŠTAKORICA S DIABETES MELLITUS  TIP I
UTJECAJ HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA MODULACIJU MAKROVASKULARNE REAKTIVNOSTI U ŠTAKORICA S DIABETES MELLITUS TIP I
Dragan Manojlović
Cilj: Cilj predložene doktorske disertacije bio je utvrditi kako HBOT utječe na funkciju krvnih žila te identificirati specifične mehanizme kojima HBOT utječe na relaksaciju aortnih prstenova potaknutu acetilkolinom kod zdravih štakorica i dijabetičkih štakorica. Dodatni cilj bio je rasvijetliti ulogu 20-HETE u makrovaskularnoj reaktivnosti ovisnoj o endotelu kod ženki dijabetičkih štakora. Uvod: U stanjima smanjene dopreme kisika tkivu kao dopunsku terapiju koristimo...
UTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIH
UTJECAJ HLAPLJIVIH ANESTETIKA NA SASTAV I DISTRIBUCIJU LIPIDNIH
Ozana Katarina Tot
Hlapljivi anestetici se godinama primjenjuju u kliničkoj praksi, iako mehanizma njihovog djelovanja još nije dovoljno poznat. Brojne hipoteze ukazuju na mjesta njihovog djelovanja. Uz do sada ispitivane mogućnosti uključenosti GABA i NMDA receptora u novije vrijeme se vjeruje kako hlapljivi anestetici djeluju i na lipidne signalne domene. Lipidne splavi su lokalizirane lipidne građevine sa visokim sadržajem kolesterola i glikosfingolipida. Lipidne splavi kao signalne platforme,...
UTJECAJ IMUNOSUPRESIJE I GENOTIPA NA IZRAŽAJ TLR4 U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM
UTJECAJ IMUNOSUPRESIJE I GENOTIPA NA IZRAŽAJ TLR4 U BOLESNIKA S TRANSPLANTIRANIM BUBREGOM
Damir Prlić
Uvod: Tlr4 predstavlja receptor za endogene alarmine koji se pojačano proizvode tijekom transplantacije. Ishemijsko reperfuzijska ozljeda povezuje se s proizvodnjom alarmina. Opisani su polimorfizmi unutar gena tlr4 koji su povezani s smanjenim odgovorom na alarmine. Cilj istraživanja: U ovom istraživanju ispitali smo povezanost polimorfizma (rs4986790(Asp299Gly) i rs4986791 (Thr399Il) tlr4 gena i izražaja tlr4 na perifernim monocitima u bolesnika s presađenim bubregom i u zdravih...

Pages