Pages

FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
FUNKCIJA WILLISOVOG KRUGA U ATENUACIJI PULSNIH VALOVA
Zvonimir Vrselja
8. Sažetak Uvod Prije gotovo 400 godina Thomas Willis je opisao arterijski prsten na bazi mozga i prepoznao njegovu kompenzatornu funkciju u slučaju arterijske okluzije. Ova teorija je i dalje široko prihvaćena. Nekoliko argumenata ne podržava kompenzatornu funkciju: (1) trenutačna teorija je antropocentrična, zanemaruje druge vrste i njihove analogne strukture; (2) patologije arterijskog sustava uglavnom se događaju nakon propagacije gena; (3) prema kompenzatornoj funkciji,...
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA CEREBRALNE PARALIZE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI PREMA PREPORUKAMA EUROPSKOG PROJEKTA ZA CEREBRALNU PARALIZU
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA CEREBRALNE PARALIZE U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI PREMA PREPORUKAMA EUROPSKOG PROJEKTA ZA CEREBRALNU PARALIZU
Sunčica Martinec
CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj istraživanja je bio formirati funkcionalnu klasifikaciju djece s cerebralnom paralizom (CP) u Krapinsko-zagorskoj županiji na osnovi tipa CP-a, klasifikacije grubih i finih motoričkih funkcija te pridruženih odstupanja a prema preporukama europskog projekta – Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. Specifični cilj je bio analiza motoričkih i kognitivnih funkcija kod djece sa spastičnim i diskinetskim tipom CP-a. Istraživanje je provedeno na populacijskoj...
HIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJE
HIGIJENA, NJEGA I LIJEČENJE BOLESTI KOŽE U NARODNOJ MEDICINI SLAVONIJE I BARANJE
Ivanka Muršić
Tradicionalna medicina prema definiciji svjetske zdravstvene organizacije (WHO) obuhvaća načine na koje su različite kulture čuvale i unapređivale zdravlje, te liječile bolesti svojih pripadnika. Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije jest da se za očuvanje zdravlja koriste sva provjerena medicinska iskustva i metode različitih civilizacija, a ne samo službene medicine Zapada. Cilj istraživanja: Cilj rada bilo je prikupljanje što većeg broja informacija o načinu i...
HISTOLOŠKA ANALIZA OSTEOGENOG POTENCIJALA INJEKCIJSKOG BIFAZNOG KALCIJEVOG FOSFATA U OČUVANJU ALVEOLARNOG GREBENA
HISTOLOŠKA ANALIZA OSTEOGENOG POTENCIJALA INJEKCIJSKOG BIFAZNOG KALCIJEVOG FOSFATA U OČUVANJU ALVEOLARNOG GREBENA
Marija Čandrlić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja bio je ispitati kvalitativne i kvantitativne histološke promjene na bioptatima kosti šest mjeseci nakon očuvanja alveolarnog grebena injekcijskim bifaznim kalcijevim fosfatom (I-BKF) i anorganskom goveđom kosti (AGK). Ustroj studije: Randomizirana kontrolirana klinička studija. Ispitanici i metode: Nakon atraumatske ekstrakcije zuba, postupkom randomizacije, pacijenti su podijeljeni u ispitivanu skupinu i kontrolnu skupinu. Za očuvanje alveole u...
IMUNOKOMPATIBILNOST NANOČESTICA SREBRA – UČINAK NA MONONUKLEARNE STANICE HUMANE PERIFERNE KRVI
IMUNOKOMPATIBILNOST NANOČESTICA SREBRA – UČINAK NA MONONUKLEARNE STANICE HUMANE PERIFERNE KRVI
Barbara Vuković
CILJ ISTRAŽIVANJA. Srebrne nanočestice (nanoAg) su jedne od najistraživanijih metalnih nanočestica. Zbog svoje biocidne aktivnosti sve se učestalije primjenjuju u dijagnostičke i terapijske svrhe, što zahtijeva ispitivanje njihove biokompatibilnosti. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati biološke učinke različito funkcionaliziranih nanočestica srebra na stanice humanog imunološkog sustava, te standardizirati metode za procjenu imunokompatibilnosti u svrhu dizajna sigurnih...
IN VITRO ISPITIVANJE ANTIBAKTERIJSKIH UČINAKA  PENTADEKAPEPTIDA BPC 157
IN VITRO ISPITIVANJE ANTIBAKTERIJSKIH UČINAKA PENTADEKAPEPTIDA BPC 157
Jasminka Talapko
Cilj: Cilj je ovog istraživanja bio ispitati efekte pentadekapeptida BPC 157 samoga i u kombinaciji s uobičajenim antibioticima in vitro mikrodiluacijskom i disk difuzijskom metodom. Materijali i metode: Za ispitivanje su antibakterijskih učinaka BPC 157 i njegove interakcije s antibioticima odabrani standardni sojevi i klinički izolati najznačajnijih bakterijskih infektivnih patogena. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 120 osjetljivih i otpornih bakterijskih sojeva izoliranih iz...
INFRACRVENA DIGITALNA TERMOGRAFIJA SKROTUMA U PROCJENI KIRURŠKOG ISHODA NAKON OPERACIJE VARIKOKELE
INFRACRVENA DIGITALNA TERMOGRAFIJA SKROTUMA U PROCJENI KIRURŠKOG ISHODA NAKON OPERACIJE VARIKOKELE
Krešimir Karlović
Cilj: Utvrditi kako je infracrvena termografija skrotuma dijagnostička metoda koja može dijagnosticirati recidiv nakon operacije varikokele. Ispitanici i metode: Studija je ustrojena na temelju prospektivnog istraživanja. Ispitanici su pregledani i liječeni kroz urološku ambulantu Odjela za urologiju Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod. Istraživanje je provedeno na 38 ispitanika liječenih u razdoblju od 2010. do 2017.godine. Protokol istraživanja obuhvaća: 1....
INTERAKCIJA PROTEINA SONIC HEDGEHOG S RECEPTORIMA ESTROGENA I ANDROGENA U KARCINOMIMA DOJKE
INTERAKCIJA PROTEINA SONIC HEDGEHOG S RECEPTORIMA ESTROGENA I ANDROGENA U KARCINOMIMA DOJKE
Ivan Budimir
Cilj istraživanja : Aktivnost HH-GLI signalnog kao i receptora androgena opisana je u karcinomu dojke, no i dalje bez jasnog mehanizma djelovanja pa tako i jasne uloge. U ovom istraživanju na 186 arhivskih uzoraka karcinoma dojke smo ustanovili ekspresiju proteina SHH i receptora androgena te istražili povezanost tih ekspresija s kliničko-patološkim značajkama karcinoma dojke i pojedinih molekularnih podtipova. Istražili smo povezanost ekspresija navedenih proteina s ukupnim...
ISTRAŽIVANJE PRISUTNOSTI I PODRIJETLA METALA I METALOIDA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE PAPUK I NJIHOVOG MOGUĆEG UTJECAJA NA KVALITETU OKOLIŠA I ZDRAVLJE LJUDI
ISTRAŽIVANJE PRISUTNOSTI I PODRIJETLA METALA I METALOIDA NA PODRUČJU PARKA PRIRODE PAPUK I NJIHOVOG MOGUĆEG UTJECAJA NA KVALITETU OKOLIŠA I ZDRAVLJE LJUDI
Miroslav Venus
Cilj istraživanja: Ispitati koncentraciju metala i metaloida Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mg, Ni, Pb, Sb, Sr, U, V, Zn u tlu, vodi i maslačku, te mišićima, jetri i bubregu divljih životinja s područja Parka prirode Papuk, kao i serumu, urinu i kosi stanovnika rubnih dijelova Parka. Materijali i metode: Metodom ICP - MS ispitati po 31 uzorak tla i maslačka, 21 uzorak vode, po 52 uzorka mišića, jetre i bubrega divljih životinja, te po 101 uzorak urina, seruma i kose...
IZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKA
IZRAŽENOST GLIKOPROTEINSKOG ANTITIJELA MUC2 I VASKULARNOGA ENDOTELNOG ČIMBENIKA RASTA (VEGF) U SLUZNICI BARRETTOVOG JEDNJAKA
Melanija Ražov Radas
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi izražajnost MUC2 i VEGF u tkivu sluznice oboljelih od Barettovog jednjaka, potom kod oboljelih od karcinoma jednjaka, te utvrditi je li izražajnost MUC2 i VEGF-a u sluznici BJ-a korisna u determinaciji displazije. Također smo pokušali utvrditi uzrokuje li postojanje bakterije Helycobacter pylori na zahvaćenoj sluznici povećani rizik od nastanka BJ-a i adenokarcinoma. Barrettov je jednjak prekanceroza čija je pojavnost u...
KLINIČKO I EPIDEMIOLOŠKO ZNAČENJE OKULTNE HEPATITIS B VIRUSNE INFEKCIJE U DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI
KLINIČKO I EPIDEMIOLOŠKO ZNAČENJE OKULTNE HEPATITIS B VIRUSNE INFEKCIJE U DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI
Marko Samardžija
Cilj istraživanja U Republici Hrvatskoj zakonom su obvezni zakonom serološki testovi kojima se dokazuje prisutnost HBsAg, anti - HCV, HIV Ag/At i antitijela na uzročnika sifilisa (anti - TP) pri svakoj donaciji krvi, a od 1. 3. 2013. g. Multiplex ID - NAT test (HBV - DNK, HCV - RNK, HIV - 1 - RNK). Nacrt studije Studija je dizajnirana kao opažajna studija – presječna s povijesnim podatcima u razdoblju 1. 3. 2013. godine do 1. 3. 2017. godine. Ispitanici i metode U razdoblju od 1. 3....
KOGNITIVNI EVOCIRANI POTENCIJALI P300 U BOLESNIKA S OPSTRUKTIVNOM APNEJOM U SPAVANJU
KOGNITIVNI EVOCIRANI POTENCIJALI P300 U BOLESNIKA S OPSTRUKTIVNOM APNEJOM U SPAVANJU
Jelena Šarić Jurić
Cilj istraživanja: Cilj ovog rada je bio utvrditi elektrofiziološke značajke kognitivnih evociranih potencijala P300 (latencija i amplituda) prije i nakon tri mjeseca terapije uređajem za potpomognuto disanje (CPAP uređaj). Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao prospektivno eksperimentalno istraživanje, u kojemu su svim ispitanicima učinjeni isti eksperimentalni protokoli prije i nakon tri mjeseca CPAP terapije. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 60...

Pages