Pages

UTJECAJ KOMPLETNOSTI REVASKULARIZACIJE MIOKARDA NA OPORAVAK DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE
UTJECAJ KOMPLETNOSTI REVASKULARIZACIJE MIOKARDA NA OPORAVAK DIJASTOLIČKE FUNKCIJE LIJEVE KLIJETKE
Tomislav Šipić
Jedan od glavnih uzroka dijastoličkog poremećaja srčanog mišića je ishemijska bolest srca, koje je u moderno doba poprimila epidemijske razmjere. Od kada je utvrđeno da je izolirana dijastolička disfunkcija srčanog mišića prediktor povećanog morbiditeta i mortaliteta, došla je u fokus interesa. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi postoji li razlika u oporavku izolirane dijastoličke disfunkcije u kompletno revaskulariziranih bolesnika u usporedbi s inkompletno...
UTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICA
UTJECAJ MEĐUGENERACIJSKE IZMJENE MASNE PREHRANE NA REPRODUKTIVNI CIKLUS U SPRAGUE DAWLEY ŠTAKORICA
Anđela Grgić
Cilj: Dosadašnja su istraživanja potvrdila da međugeneracijske promjene u načinu ishrane mogu značajno utjecati na fiziologiju reprodukcije. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti utjecaje majčine ishrane i ishrane potomaka na morfologiju vaginalnog brisa, sastava cirkulirajućih lipida te adipokina u majki i potomaka. Materijali i metode: Deset štakorica ženskog spola nasumično je podijeljeno u dvije skupine - prva je hranjena velikim udjelom zasićenih masnih kiselina (HFD), a...
UTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
UTJECAJ PREHRANE BOGATE MASTIMA NA OBUJAM I STRUKTURU KOŠTANOG TKIVA TE NA PARENHIM JETRE MUŠKIH POTOMAKA ŠTAKORA
Željka Perić Kačarević
Cilj: utvrditi kako prehrana majki tijekom trudnoće i laktacije te prelazak muških potomaka štakora na drugi režim masne prehrane može utjecati na tjelesnu kilažu, indeks tjelesne mase, koncentraciju upalnih citokina u krvi te na intenzitet imunohiskemijskog obojenja TNF-alfe u koštanom tkivu i u parenhimu jetre. Nadalje, utvrditi kako masna prehrana može izazvati masnu infiltraciju u koštanoj srži i u parenhimu jetre što dodatno izaziva promjene obujama i strukture koštanog...
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM
UTJECAJ SJEDEĆEGA POLOŽAJA TIJEKOM ARTROSKOPIJE RAMENA NA REGIONALNU MOŽDANU SATURACIJU KISIKOM: USPOREDBA INTERSKALENSKOGA BLOKA I INHALACIJSKE ANESTEZIJE SEVOFLURANOM
Ivana Haršanji Drenjančević
Cilj istraživanja: Cilj je ovoga istraživanja ispitati povezanost postavljanja bolesnika u sjedeći položaj (engl. beach chair position - BCP) s posljedičnim promjenama arterijskoga tlaka i srčanih otkucaja, kao i njihova utjecaja na regionalnu moždanu saturaciju tijekom artroskopije ramena u dvjema skupinama bolesnika; inhalacijska anestezija sevofluranom i regionalna anestezijska tehnika (interskalenski blok). Nacrt studije: Prospektivna klinička studija Ispitanici i metode:...
UTJECAJ TERAPIJE HIPERBARIČNIM KISIKOM NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ŠTAKORA S DIJABETESOM MELITUSOM TIPA I
UTJECAJ TERAPIJE HIPERBARIČNIM KISIKOM NA REAKTIVNOST KRVNIH ŽILA KOD ŠTAKORA S DIJABETESOM MELITUSOM TIPA I
Sanela Unfirer
Cilj je doktorske disertacije utvrditi kako hiperbarična terapija (HBOT) utječe na vaskularnu reaktivnost otporničkih i provodnih krvnih žila u zdravih i dijabetičnih štakora. Od materijala i metoda koristila sam Sprague-Dawley (SD) muške štakore u dobi od 12-13 tjedana s tim da je polovini štakora izazvan dijabetes melitus tip I primjenom jedne doze streptozocina u dobi od 6 tjedana. Štakori su bili podijeljeni u četiri grupe: KONTROLA, DM, DM+HBOT i KONTROLA+HBOT. Pokuse sam...
UTJECAJ VRSTE ALARINGEALNE FONACIJE NA AKUSTIČKE PARAMETRE GLASA I PROZODIJSKE ELEMENTE GOVORA
UTJECAJ VRSTE ALARINGEALNE FONACIJE NA AKUSTIČKE PARAMETRE GLASA I PROZODIJSKE ELEMENTE GOVORA
Ljiljana Širić
Cilj istraživanja: Detaljno definiranje akustičkih parametara alaringealnog glasa i prvo definiranje prozodijskih obilježja alaringealnog govora, te utvrđivanje njihovih međusobnih razlika i povezanosti ovisno o vrsti nadomjesnog glasa i govora, te proširenje dosadašnjih spoznaja. Dizajn studije: Presječna studija Ispitanici i metode: U studiju je uključeno 60 ispitanika, odnosno laringektomiranih osoba, oba spola (56 (93%) muškaraca i 4 (7%) žene), prosječne životne dobi 63...
Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva
Udio strome kao prognostički čimbenik kod karcinoma debelog crijeva
Josipa Flam
Do sada su za karcinom debelog crijeva identificirani prognostički čimbenici koji uvelike utječu na prognozu tumora (T stadij, N stadij, postojanje presadnica, postojanje limfovaskularne ili perineuralne invazije, stupanj diferenciranosti tumora, mikrosatelitska nestabilnost). Udio strome u tumoru pokazao se važnim prognostičkim čimbenikom kod karcinoma jednjaka i dojke, a prethodna istraživanja potvrdila su da bi isti učinak mogao imati i kod karcinoma debelog crijeva. Tako je cilj...
UČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJ
UČESTALOST KARIJESA I MOLARNOINCIZIVNE HIPOMINERALIZACIJE KOD DJECE SOS DJEČJEG SELA U HRVATSKOJ
Zrinka Ivanišević
Cilj istraživanja: Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati imaju li djeca SOS Dječjeg sela veći/manji DMFT indeks od djece koja žive u biološkim obiteljima te imaju li SOS majke bolju/lošiju procjenu oralnog zdravlja djece od procjene bioloških majki ruralnog i urbanog područja. Kod sve tri ispitivane skupine djece istražena je i učestalost molarnoincizivne hipomineralizacij e. Ispitanici i metode: Istraživanje je obuhvatilo djecu SOS Dječjeg sela u Hrvatskoj, te djecu iz...
UČINAK SUBMINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA SPOSOBNOST STVARANJA BIOFILMA I OSJETLJIVOST NA BAKTERICIDNU AKTIVNOST LJUDSKOG SERUMA KLINIČKIH IZOLATA ACINETOBACTER BAUMANNII U IN VITRO UVJETIMA
UČINAK SUBMINIMALNIH INHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA SPOSOBNOST STVARANJA BIOFILMA I OSJETLJIVOST NA BAKTERICIDNU AKTIVNOST LJUDSKOG SERUMA KLINIČKIH IZOLATA ACINETOBACTER BAUMANNII U IN VITRO UVJETIMA
Maja Bogdan
Cilj istraživanja: Acinetobacter baumannii je jedan od vodećih uzročnika oportunstičkih infekcija vezanih uz zdravstvenu skrb. Činitelji virulencije nisu još dovoljno poznati, a obzirom na brzu propagaciju u bolničkom okružju i brzo stjecanje mehanizama rezistencije, predstavlja veliki zdravstveni problem. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak subminimalnih inhibitornih koncnetracija imipenema, ampicilin/sulbaktama, azitromicina, rifampicina i kolistina na sposobnost stvaranja...
VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
VALJANOST PREDNJE CERVIKALNE DISCEKTOMIJE I FUZIJE KOŠTANIM ALOGRAFTOM U LIJEČENJU DEGENERACIJSKE BOLESTI VRATNE KRALJEŠNICE
Dario Mužević
Cilj istraživanja. Cilj je ovoga istraživanja ispitati valjanost metode prednje cervikalne discektomije i fuzije koštanim alograftom u liječenju degeneracijske bolesti cervikalne kralješnice. Planirano je istražiti uspješnost ove metode u restituciji lordoze vratne kralješnice, smanjenju bolnoga sindroma i oporavku neurološkoga deficita. Također je planirano istražiti proces slijeganja koštanoga presatka, i njegov utjecaj na uspješnost liječenja. Nacrt studije. Istraživanje...
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
VASKULARNA REAKTIVNOST OTPORNIČKIH KRVNIH ŽILA POTKOŽNOG I VISCERALNOG MASNOG TKIVA U LJUDSKOJ PRETILOSTI
Ivana Jukić
Cilj: Glavni su ciljevi ovog istraživanja bili 1) testirati hipotezu da je mikrovaskularna osjetljivost na protokom (FID), kao i acetilkolinom (AChID), posredovanu dilataciju smanjena u krvnim žilama visceralnog (VAT) masnog tkiva u usporedbi s potkožnim (SAT); 2) istražiti mehanizme koji doprinose smanjenoj protokom posredovanoj vazodilataciji ljudskih krvnih žila potkožnog i visceralnog masnog tkiva u pretilosti. Metode: Krvne žile izolirane su iz bioptata potkožnog i visceralnog...
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
VRIJEDNOSTI KOHLEOSTAPEDIJALNOGA REFLEKSA I HOUSE BRACKMANNOVE SKALE KAO PROGNOSTIČKIH POKAZATELJA KLJENUTI LIČNOGA ŽIVCA U NEUROBORELIOZI
Alen Sekelj
Lajmska borelioza je vektorom prenosiva infektivna bolest. Odlikuju je tri stadija bolesti, od kojih neuroborelioza predstavlja drugi tzv. rani diseminirani stadij. Kljenut ličnoga živca je u velikom broju slučajeva jedini simptom i znak neuroborelioze. U endemskim krajevima borelioze, svaka akutna kljenut ličnog živca indicira serološku obradu i implicira poseban pristup bolesti. Nekoliko je prognostičkih pokazatelja kljenuti ličnoga živca. Oni nam govore o mogućoj etiologiji,...

Pages