Pages

Istraživanje lipemije u dobrovoljnih darivatelja krvi kao pokazatelj indikatora kvalitete rada
Istraživanje lipemije u dobrovoljnih darivatelja krvi kao pokazatelj indikatora kvalitete rada
Martina Vuković
CILJ: Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi kolika je pojavnost lipemičnih uzoraka kod dobrovoljnih darivatelja krvi uz pomoć indikatora kvalitete rada u regionalnim transfuzijskim centrima u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2016. godine. MATERIJALI I METODE: Studija je dizajnirana kao retrospektivno istraživanje. Uzorci su prikupljeni u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu u KBC-u Osijek. Studijom su obuhvaćeni ispitanici oba spola u dobi od 18 do 65 godina koji su bili...
Izolacija lipidnih splavi prije i nakon procesa mijelinizacije u mozgu divljeg tipa miša C57Bl6
Izolacija lipidnih splavi prije i nakon procesa mijelinizacije u mozgu divljeg tipa miša C57Bl6
Mihaela Ilijašević
Uvod: Mijelin je izolacijska membrana koja je koncentrično omotana oko aksona. Ona sadrži tri vrste proteina: glikoprotein vezan za mijelin (MAG), bazični mijelinski protein (MBP) i proteolipidni protein (PLP) te lipide i kolesterol. Lipidi se nalaze u lokaliziranim regijama koje se nazivaju lipidne splavi. Glavne molekule koje izgrađuju lipidne splavi su kolesterol, sfingomijelin i glikosfingolipidi, posebice gangliozidi. Gangliozidi osiguravaju pravilnu funkciju lipidnih splavi te im...
Izolacija lipidnih splavi prije i nakon procesa mijelinizacije u mozgu genetički izmijenjenog miša St8sia1
Izolacija lipidnih splavi prije i nakon procesa mijelinizacije u mozgu genetički izmijenjenog miša St8sia1
Mateo Čupić
Ciljevi istraživanja: Izolirati lipidne splavi i utvrditi njihov sastav koristeći biokemijsku izolaciju splavi na miševima prije procesa mijelinizacije, tijekom i nakon njega (pet, 15 i 30 dana starosti) te uporabom specifičnih protutijela potvrditi uspješnu izolaciju splavi i usporediti razlike u mijelinizaciji među prethodno navedenim starosnim skupinama u moždanom deblu miševa s isključenim genom St8Sia1 s nedostatkom u sintezi kompleksnih gangliozida; odnosno utvrditi kako...
Javnozdravstveni značaj dojenja
Javnozdravstveni značaj dojenja
Lina Klanjšček
Cilj: Cilj istraživanja je utvrditi stupanj informiranosti i znanja majki o značaju dojenja, njihove stavove prema dojenju te odnos i iskustva prema dojenju na javnim mjestima. Ustroj studije: Presječna studija Ispitanice i metode: Ispitanice su žene koje su rodile unazad tri godine (2013., 2014. i 2015.) na području Republike Hrvatske i koje su dojile. Istraživanje se provodilo anonimno i dobrovoljno, sastoji se od 130 ispitanica. Anketa je provedena elektronskim oblikom putem...
KLINIČKE ZNAČAJKE BOLESNIKA SA SINDROMOM SEPSE
KLINIČKE ZNAČAJKE BOLESNIKA SA SINDROMOM SEPSE
Mladen Oršolić
CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Utvrditi kliničko-epidemiološke osobitosti sindroma sepse, ispitati postoji li povezanost težine kliničke slike (iskazane kliničkim i laboratorijskim pokazateljima) i ishodišta, odnosno mjesta akviriranja sepse te ispitati koji bi upalni laboratorijski pokazatelji mogli biti predznakom rane detekcije sepse što bi omogućilo pravovremeno prepoznavanje i promptno liječenje. NACRT STUDIJE: Retrospektivna epidemiološka studija. ISPITANICI I METODE: S obzirom na...
KRITIČNE TOČKE PARNIH STERILIZATORA-USPOREDNA KONTROLA  BIOLOŠKIM I KEMIJSKIM INDIKATORIMA
KRITIČNE TOČKE PARNIH STERILIZATORA-USPOREDNA KONTROLA BIOLOŠKIM I KEMIJSKIM INDIKATORIMA
Nevenka Naranđa
CILJ ISTRAŽIVANJA: utvrditi razliku u osjetljivosti između bioloških i kemijskih indikatora prema promjenama uvjeta sterilizacije u kritičnim točkama, te utvrditi koliko ispitanih bolnica provodi kontrole, kako, koliko i na koji način. NACRT ISTRAŽIVANJA: provedeno je presječno istraživanje od lipnja do kolovoza 2017. ISPITANICI I METODE: u istraživanju su sudjelovale 23 zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj i to 5 KBC, 6 KB i 12 općih bolnica. Upitnik o stanju i...
KVALITETA SUZNOG FILMA U PACIJENATA S BLEFAROSPAZMOM NAKON PRIMJENE BOTULINUM NEUROTOKSINA
KVALITETA SUZNOG FILMA U PACIJENATA S BLEFAROSPAZMOM NAKON PRIMJENE BOTULINUM NEUROTOKSINA
Marko Galić
Cilj: Cilj ovog istraživanje jest usporediti kvalitetu suznog filma u bolesnika s blefarospazmom trećeg i četvrtog stupnja prije i nakon primjene botulinum neurotoksina (BoNT) te utvrditi moguću zaštitnu ulogu blefarospazma trećeg i četvrtog stupnja na površinu prednjeg segmenta oka. Ustroj studije: Prospektivno kohortno istraživanje. Ispitanici i metode: U istraživanje je uključeno 30 ispitanica starijih od 50 godina u kojih je utvrđen primarni blefarospazam trećeg odnosno...
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI SMJEŠTENIH U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI SMJEŠTENIH U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE
Sanda Glavina
CILJ ISTRAŽIVANJA: Procijeniti kvalitetu života i čimbenike koji utječu na kvalitetu života korisnika domova za starije i nemoćne osobe u Istarskoj županiji. USTROJ STUDIJE: Provedeno je presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE:Ispitanike je činilo 110 korisnika istarskih domova za starije i nemoćne osobe, starijih od 65 godina, koji su dobrovoljno pristali sudjelovati u istraživanju i nisu bili u komi, vegetativnom stanju te nisu imali kognitivni deficit koji bi im...
Kardiovskularni rizici u pacijenata liječenih hemodijalizom
Kardiovskularni rizici u pacijenata liječenih hemodijalizom
Ena Liber
Cilj istraživanja: Ispitati razliku Glasgow prognostičkog upalnog indeksa skupina i ispitati utjecaj rizičnih čimbenika koji utječu na mortalitet bolesnika liječenih hemodijalizom. Nacrt studije: Istraživanje parova. Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 40 bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti na programu hemodijalize. Pacijenti su podijeljeni u dvije skupine, pacijenti koji su na hemodijalizi i pacijenti koji su umrli na hemodijalizi. Demografski podatci su se...
Klinička i laboratorijska dijagnostika hemofilije B
Klinička i laboratorijska dijagnostika hemofilije B
Luka Pešut
Ciljevi istraživanja: istražiti povezanost vrijednosti laboratorijskih rezultata APTV - a i razine aktivnosti FIX te izgleda kliničke slike sa težinom hemofilije B. Nacrt studije: Istraživanje slučaja Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 30 muških bolesnika sa prisutnom hemoragijskom dijatezom, akutnom epizodom krvarenja bez osnovne dijagnoze ili s pozitivnom obiteljskom anamnezom na hemofiliju B. Iz plazme bolesnika provedeno je određivanje dužine APTV - a i razina...
Kliničke i laboratorijske značajke hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom
Kliničke i laboratorijske značajke hemoragijske vrućice s bubrežnim sindromom
Marina Lovrenčić
Uvod: Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom (HVBS) je akutna virusna zoonoza koju uzrokuju hantavirusi, endemska je u Hrvatskoj. Ciljevi istraživanja: Prikazati kliničke i laboratorijske značajke bolesti oboljelih u razdoblju od siječnja 2012. do prosinca 2017. godine koji su liječeni na Odjelu za infektivne bolesti Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni bolesnici oba spola stariji od...
Kliničke i laboratorijske značajke influence u sezoni 2016/2017.
Kliničke i laboratorijske značajke influence u sezoni 2016/2017.
Milena Tonković
Uvod: Influenca je relativno teška akutna bolest dišnog sustava uzrokovana virusima influence. Uzrokuje brojne komplikacije, a one mogu imati smrtni ishod ili zahtijevaju bolničko liječenje. Ciljevi istraživanja: Prikazati kliničke i laboratorijske značajke sezonske influence u bolesnika liječenih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu u sezoni 2016./2017.. Ustroj studije: Retrospektivna studija Ispitanici i metode: U istraživanje su uključeni bolesnici...

Pages