Pages

Ishodi fizikalne rehabilitacije kod osoba s psihičkim poremećajem
Ishodi fizikalne rehabilitacije kod osoba s psihičkim poremećajem
Jasmina Starčević Bosich
Cilj istraživanja: utvrditi utjecaj mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja na ishode liječenja fizikalnom terapijom i rehabilitacijom kod bolesnika s medicinskom dijagnozom mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja . Ustroj studije: presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Za potrebe istraživanja korištena je medicinska dokumentacija bolesnika s medicinskom dijagnozom F00 – F99 hospitaliziranih u Bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“...
Iskustvo i zadovoljstvo pacijenata perioperativnom zdravstvenom njegom u Županijskoj bolnici Čakovec
Iskustvo i zadovoljstvo pacijenata perioperativnom zdravstvenom njegom u Županijskoj bolnici Čakovec
Tina Golubić
Cilj: utvrditi jesu li pacijenti zadovoljni perioperativnom zdravstvenom njegom te je li iskustvo s radom medicinskih sestara bilo pozitivno, utvrditi utječe li razina obrazovanja, dob i spol s jedne strane te profesionalni pristup medicinaskih sestara/tehničara s druge na pozitivno iskustvo i zadovoljstvo perioperativnom zdravstvenom njegom. Nacrt studije: presječno istraživanje provedeno na odjelima Službe za kirurške djelatnosti Županijske bolnice Čakovec. Ispitanici i metode: u...
Ispitivanje dijagnostičke učinkovitosti kopeptina u ranom isključivanju akutnog infarkta miokarda kod pacijenata s boli u prsištu
Ispitivanje dijagnostičke učinkovitosti kopeptina u ranom isključivanju akutnog infarkta miokarda kod pacijenata s boli u prsištu
Ana Matić-Spremo
Uvod Akutni infarkt miokarda (AIM) kao najopasnija manifestacija ishemijske bolesti srca najčešće nastaje rupturom aterosklerotskog plaka na stijenci koronarne arterije. Kopeptin je predložen kao prognostički marker za različite bolesti i poremećaje u kojima bi mogao pomoći u ranom otkrivanju i dijagnostičkoj točnosti. Cilj istraživanja Cilj je ovog istraživanja ispitati dijagnostičku učinkovitost određivanja kopeptina u akutnom infarktu miokarda (AIM). Nacrt studije Nacrt...
Ispitivanje genetičke nestabilnosti primjenom in vitro analize izmjene sestrinskih kromatida
Ispitivanje genetičke nestabilnosti primjenom in vitro analize izmjene sestrinskih kromatida
Mia Galić
Cilj istraživanja je bio utvrditi uzrokuje li izlaganje ksilolu, metanolu i octenoj kiselini veći rizik za nastanak oštećenja DNA. Ispitanici su osobe mlađe od 40 godina koje ne rade s kemikalijama niti u zoni zračenja. Analiza SCE zasniva se na 72-satnome uzgoju limfocita iz periferne krvi u hranjivom mediju u prisutnosti 5-bromodeoksiuridina (BrdU) i fitohemaglutinina (PHA). Za svaku kemikaliju testirane su tri različite koncentracije te kontrola. Rezultati su pokazali da kemikalije...
Ispitivanje genotoksičnog učinka terpentina primjenom mikronukleus testa
Ispitivanje genotoksičnog učinka terpentina primjenom mikronukleus testa
Sara Kević Dešić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati genotoksični učinak terpentina i odrediti indeks proliferacije limfocita periferne krvi zaustavljanjem citokineze kod ljudi profesionalno izloženih terpentinu. Nacrt studije:Kohortna studija. Ispitanici i metode: Analizirani su limfociti 22 ispitanika koji svakodnevno koriste terpentin u radu, te limfociti 20 kontrolnih ispitanika. Bilježen je ukupan broj MN, broj nukleoplazmatskih mostova (NPM) i nuklearnih pupova (NP) te...
Ispitivanje mentalnog zdravlja (well-being), životnih navika i mehanizama obrane od stresa (coping) kod studenata medicine
Ispitivanje mentalnog zdravlja (well-being), životnih navika i mehanizama obrane od stresa (coping) kod studenata medicine
Valentina Alavanić
Cilj istraživanja: Ispitati stupanj osjećaja psihičkog blagostanja (well-being) u studenata prve i završne godine studija medicine, ispitati distribuciju pojedinih korištenih mehanizama reakcije na stres (coping-mehanizama), ispitati zastupljenost pojedinih negativnih obrazaca života, poput nezdrava hranjenja, spavanja, nedostatne tjelesne aktivnosti te uzimanja različitih stimulacijskih sredstava, te usporediti dobivene rezultate između studenata prve i završne godine studija te po...
Ispitivanje privatnosti među studentima studija medicinsko laboratorijske dijagnostike
Ispitivanje privatnosti među studentima studija medicinsko laboratorijske dijagnostike
Marina Martinović
Ciljevi istraživanja: Ispitati razinu zaštite privatnosti, svjesnosti i rizičnosti ponašanja na internetu među studentima preddiplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike. Nacrt studije: Studija je dizajnirana kao presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 59 studenata preddiplomskog studija. Istraživanje je provedeno na Medicinskom fakultetu u Osijeku tijekom svibnja 2019. godine. Za istraživanje se koristio validirani upitnik čiji su...
Ispitivanje protutumorske aktivnosti novosintetiziranih derivata rodanina in vitro
Ispitivanje protutumorske aktivnosti novosintetiziranih derivata rodanina in vitro
Ivona Spudić
Uvod: Rodanin je heterociklički, organski spoj otkriven 1877 godine. Njegov se kostur sastoji od tiazolidinskog prstena koji ima veliku mogućnost modifikacije. Zbog toga je lako laboratorijski pripremiti različite vrste rodaninskih derivata koji su tijekom znanstvenih istraživanja pokazali korisna protutumorska svojstva. Dokazano je da su derivati rodanina atraktivni spojevi zbog svojih bioloških aktivnosti te zbog protuepileptičkog, protubakterijskog i protudijabetičkog djelovanja....
Ispitivanje protutumorskih učinaka grožđanih polifenola in vitro
Ispitivanje protutumorskih učinaka grožđanih polifenola in vitro
Ivona Gajdašić
Uvod: Polifenoli su biološki aktivni nenutritivni sastojci, sekundarni metaboliti biljnog metabolizma – fitokemikalije. Nastaju kao derivati fenilalanina s aromatskim prstenom i reaktivnom hidroksilnom grupom. Interes za polifenolima je vrlo velik zbog njihove raznolike biološke aktivnosti; djeluju antioksidativo, protutumorski, protuupalno, anti-alergijski, djeluju kao antibiotici, antilipidemici, opuštaju krvne žile i sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka. Cilj: Cilj ovog...
Ispitivanje sposobnosti stvaranja biofilma kod kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus
Ispitivanje sposobnosti stvaranja biofilma kod kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus
Valentina Živković
Cilj istraživanja: Svrha ovog istraživanja bila je ispitati sposobnost formiranja biofilma kliničkih izolata Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa na dvama različitim bujonima, Mueller-Hunton i Luria-Bertani, usporediti sposobnost stvaranja biofilma između dviju navedenih bakterijskih vrsta te usporediti sposobnost detekcije biofilma s obzirom na in vitro uvjete, odnosno bujone. Materijali i metode: U istraživanju je korišteno 30 sojeva Pseudomonas aeruginosa i 30 sojeva...
Ispitivanje svjesnosti srednjoškolaca Medicinske škole u Osijeku o privatnosti i zaštiti na Internetu
Ispitivanje svjesnosti srednjoškolaca Medicinske škole u Osijeku o privatnosti i zaštiti na Internetu
Nemanja Vojnović
Cilj istraživanja: Validiranim upitnikom ispitati stupanj znanja o pitanjima informacijske sigurnosti i privatnosti među učenicima Medicinske škole Osijek te ispitati koliko je njihovo ponašanje na Internetu potencijalno rizično. Nacrt studije: Istraživanje je provedeno kao presječno. Ispitanici i metode: U istraživanju su sudjelovali učenici i učenice dva prva i jednog drugog razreda Medicinske škole Osijek. Kao instrument istraživanja korišten je validirani znanstveni...
Ispitivanje znanja i ponašanja djelatnika Opće bolnice Pula na temu privatnosti i zaštite osobnih podataka
Ispitivanje znanja i ponašanja djelatnika Opće bolnice Pula na temu privatnosti i zaštite osobnih podataka
Sabina Lovrinović
U poslu medicinskih djelatnika i onih koji rade s podacima koji su dostupni putem bolničkih informacijskih sustava važna je komponenta rada sigurnost tih podataka. Postoji nekoliko načina pomoću kojih moguća manipulacija takvih osobnih podataka koje se prema zakonu obavezno moraju zaštititi na sve moguće načine, što je uz ostale odredbe, članke, zakone i konferencije, određeno i Ustavom Republike Hrvatske. Modernizacija informacijskih sustava u bolnici primorala je djelatnike...

Pages