Pages

Bubrežni fenotip miša s isključenim genom St8sia1
Bubrežni fenotip miša s isključenim genom St8sia1
Karlo Živatović
Ciljevi istraživanja: Hemalaun-eozin bojenjem prikazati morfologiju bubrega St8sia1-KO i WT miševa starosti 5, 15 i 30 dana, izmjeriti koncentraciju proteina u urinu KO i WT miševa starosti 1 mjesec, prikazati raspodjelu GM3, GM1 i GD1a gangliozida protutijelima na gangliozide u kori i srži bubrega KO i WT miševa starosti 5, 15 i 30 dana, protutijelima na flotilin-1 i transferinski receptor prikazati raspodjelu markera lipidnih splavi i ne-splavi prema raspodjeli gangliozida u bubrezima...
Burnout sindrom i radni angažman među studentima Medicinskog fakulteta Osijek
Burnout sindrom i radni angažman među studentima Medicinskog fakulteta Osijek
Ivana Ukić
Cilj istraživanja: Istražiti prisutnost sindroma sagorijevanja među studentima. Utvrditi povezanost sindroma sagorijevanja i radnog angažmana studenata te ispitati postoji li razlika u intenzitetu sindroma sagorijevanja i radnog angažmana studenata u odnosu na demografske pokazatelje: studij, godina studiranja, mjesto stanovanja i način financiranja studija. Ispitanici i metode: Ispitanici su bili studenti prve, druge i treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstvo...
CD38 kao prognostički biljeg u kroničnoj limfocitnoj leukemiji
CD38 kao prognostički biljeg u kroničnoj limfocitnoj leukemiji
Sonja Prisuda
Uvod: B-kronična limfocitna leukemija zloćudni je tumor zrelih B-limfocita. Bolest je obilježena progresivnim nakupljanjem malih limfocita monoklonalnog podrijetla u koštanoj srži, perifernoj krvi i limfnim čvorovima. Medijan preživljenja kod ove je bolesti različit. Konstantno se traga za prognostičkim biljezima kojima bi se u ranijim stadijima bolesti moglo što bolje procijeniti individualno stanje bolesti i rizik od progresije. Cilj: Cilj je ovog istraživanja bio usporediti...
CITOTOKSIČNI UČINCI NOVIH DERIVATA 7 – KLORKINOLINA
CITOTOKSIČNI UČINCI NOVIH DERIVATA 7 – KLORKINOLINA
Zorislava Živković
Uvod: Zbog njihove biološke i farmakološke aktivnosti, kinolini i njihovi derivati, klorkinolini, postali su jedni od najpopularnijih N-heteroaromatičnih spojeva koji se često koriste kao ključna komponenta u proizvodnji lijekova. Derivati kinolina pokazali su se uspješnima kao kemoterapeutici i citotoksični agensi. Učinkovitost im se očituje u inhibiciji proliferacije tumorskih stanica, angiogeneze i remećenju metastaziranja. Ciljevi istraživanja: Cilj rada bio je odrediti...
Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN). Usporedba patohistološkog i PAPA nalaza.
Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN). Usporedba patohistološkog i PAPA nalaza.
Valentina Faletar
Cilj istraživanja: Ispitati podudarnost patohistoloških i PAPA nalaza na materijalu dobivenom ciljanom biopsijom cerviksa i ekskohleacijom. Ispitati podudarnost kvalitete patohistološkog uzorka i postavljene dijagnoze. Nacrt studije: Presječno istraživanje u koje su uključene 152 pacijentice s premalignim promjenama vrata maternice. Materijali i metode: U ovo istraživanje su uključene 152 pacijentice s premalignim promjenama vrata maternice kojima je učinjen PAPA test i ciljana...
Cijepljenje protiv gripe medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Cijepljenje protiv gripe medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek
Ines Florek
Cilj istraživanja: Utvrditi procijepljenost medicinskih sestara i tehničara u Kliničkom bolničkom centru Osijek, njihova znanja, mišljenja i navike o gripi i cijepljenju protiv gripe te potencijalne razlike između ispitivanih obilježja (dob, godine staža, stupanj obrazovanja, strukturi članova kućanstva). Ispitanici i postupci: Medicinske sestre i tehničari zaposleni na Klinici za pedijatriju, Klinici za unutarnje bolesti i Odjelu za onkologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek....
Ciroza jetre kao uzrok smrti u KBC Osijek nekad i sad
Ciroza jetre kao uzrok smrti u KBC Osijek nekad i sad
Julija Matijašević
Ciljevi istraživanja: Ispitati smrtnost od ciroze jetre osoba umrlih u petogodišnjem razdoblju od 1992. do 1997. te utvrditi razlike u broju umrlih ispitanika u odgovarajućem razdoblju od 2012. do 2017. godine. Usporediti razlike u ispitivanim razdobljima obzirom na dob, spol, hepatitits B i C, alkoholizam, varikozitete jednjaka te karcinom jetre. Ustroj studije: Presječna studija. Ispitanici i metode: U istraživanje su uključene 333 osobe preminule od ciroze jetre, njih 219 iz prvog...
Citodijagnostika Hashimotovog tireoiditisa
Citodijagnostika Hashimotovog tireoiditisa
Magdalena Domaćinović
CILJ ISTRAŽIVANJA: Odrediti kvalitetu uzorka za citološku analizu, utvrditi povezanost citološke slike Hashimotovog tireoiditisa i visine antitijela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) te utvrditi povezanost citološke slike Hashimotovog tireoiditisa i visine titra tireoglobulinskih antitijela (anti-Tg). USTROJ STUDIJE: Presječno istraživanje. MATERIJALI I METODE: Istraživanjem je obuhvaćeno 66 ispitanika s Hashimotovim tireoiditisom, kojima je od siječnja do lipnja 2017. godine...
Citodijagnostika benignih promjena u dojci
Citodijagnostika benignih promjena u dojci
Ena Dener
CILJ ISTRAŽIVANJA: Procijeniti dijagnostičku vrijednost citologije benignih promjena u dojci usporedbom s patohistološkim nalazom određivanjem specifičnosti i negativne prediktivne vrijednosti. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: Istraživanjem su obuhvaćeni ispitanici u kojih je na Kliničkom zavodu za kliničku citologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine učinjena citološka punkcija palpabilne i ultrazvukom vođene...
Citodijagnostika raka pluća
Citodijagnostika raka pluća
Ines Šajkunović
CILJ ISTRAŽIVANJA: U citološkim uzorcima razmazima uzetim tijekom bronhoskopskog pregleda respiratornog trakta i pertorakalne punkcije pluća procijeniti udio pojedinih kategorija citoloških nalaza te odrediti osjetljivost i pozitivnu prediktivnu vrijednost citološkog nalaza karcinoma pluća. USTROJ STUDIJE: Presječna studija. ISPITANICI I METODE: U istraživanje su uključeni ispitanici čiji su bronhoskopski dobiveni uzorci i uzorci dobiveni pertorakalnom punkcijom pregledani u...
Citodijagnostika u programu ranog otkrivanja raka dojke
Citodijagnostika u programu ranog otkrivanja raka dojke
Jelena Pavlović
Ciljevi istraživanja: Učiniti usporedbu citološke i patohistološke dijagnoze kod ispitanica s BI-RADS 3, BI-RADS 4 i BI-RADS 5 kategorijama mamografskih nalaza te odrediti vrijednosti citologije u dijagnostici promjena u dojci otkrivenih kroz provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Osječko-baranjskoj županiji. Ustroj studije: Retrospektivna poredbena studija. Materijali i metode: Istraživanje je obuhvatilo 1554 ispitanice kojima je tijekom provedbe programa probira...
Citogenetičke abnormalnosti u muškaraca s neopstruktivnom azoospermijom i teškim oblicima oligozoospermije
Citogenetičke abnormalnosti u muškaraca s neopstruktivnom azoospermijom i teškim oblicima oligozoospermije
Ana Jančić
Cilj istraživanja: Utvrditi pojavnost i tipove kromosomskih poremećaja u skupini pacijenata s neopstruktivnom azoospermijom i teškim oblikom oligozoospermije s defektnom spermatogenezom, njihov tip i pojavnost te rezultate usporediti s postojećim rezultatima iz tog područja. Nacrt studije: Retrospektivno-poredbena studija u kojoj se uspoređuju pojavnost i tip kromosomskih poremećaja između skupine oligozoospermičnih i azoospermičnih neplodnih muškaraca od 2012. do 2018. godine....

Pages