Pages

Djelovanje kofeina pri nastanku oksidativnog oštećenja i kristalizacije u staničnom modelu oksalatne urolitijaze proksimalnih bubrežnih tubula LLC-PK1
Djelovanje kofeina pri nastanku oksidativnog oštećenja i kristalizacije u staničnom modelu oksalatne urolitijaze proksimalnih bubrežnih tubula LLC-PK1
Anita Cindrić
Cilj istraživanja: Utvrditi toksični učinak kalcijevog oksalata na epitelnim stanicama proksimalnih bubrežnih tubula staničnog tipa LLC-PK tip I i procijeniti učinkovitost različitih koncentracija kofeina u zaustavljanju kristalizacije kalcijevog oksalata u staničnom modelu oksalatne urolitijaze. Odrediti razinu opterećenja stanica slobodnim radikalima mjerenjem koncentracija glutationa (GSH) nakon tretmana kalcijevim oksalatom i kofeinom. Nacrt studije: Stručna istraživačka...
Dokazivanje sideroblasta i pohrane željeza u aspiratima koštane srži bojenjem pruskim modrilom
Dokazivanje sideroblasta i pohrane željeza u aspiratima koštane srži bojenjem pruskim modrilom
Dora Matković
CILJ ISTRAŽIVANJA: cilj ovog rada je pregledno opisati fiziologiju željeza, citološku punkciju koštane srži i citokemijsku reakciju dokazivanja željeza pruskim/berlinskim modrilom. Prikazati morfološku značajku diseritropoeze u mijelodisplastičnom sindromu, ring sideroblaste, koji su posljedica abnormalnog metabolizma staničnog željeza. Prikazati citološku analizu koštane srži u anemiji zbog nedostatka željeza i anemiji kronične bolesti. MATERIJALI I METODE: literatura je...
Društvena uključenost i ozljede u osoba starije životne dobi
Društvena uključenost i ozljede u osoba starije životne dobi
Donna Vadlja
CILJ ISTRAŽIVANJA. Utvrditi epidemiološka obilježja ozljeda osoba starije životne dobi, utvrditi povezanost socioekonomskih i sociodemografskih obilježja ispitanika s epidemiološkim obilježjima ozljeda te utvrditi povezanost epidemioloških obilježja ozljeda s društvenom uključenosti osoba starije životne dobi. USTROJ STUDIJE. Presječno istraživanje. ISPITANICI I METODE. U istraživanje provedeno od 1. lipnja do uključivo 31. kolovoza 2017. godine na području grada Osijeka...
Dugoročan utjecaj terapije botulinum toksinom na težinu motoričkih simptoma u bolesnika s cervikalnom distonijom
Dugoročan utjecaj terapije botulinum toksinom na težinu motoričkih simptoma u bolesnika s cervikalnom distonijom
Marko Tomašević
Ciljevi istraživanja: cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj dužine liječenja, latencije između dviju aplikacija, ukupne prosječne doze, učestalosti primjene botulinum toksina, dužine trajanja simptoma cervikalne distonije, dobi i spola na poboljšanje motoričkih simptoma i bolnosti kod oboljelih od cervikalne distonije. Ustroj studije: presječna s povijesnim podatcima. Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovao 41 pacijent s dijagnosticiranom cervikalnom...
Duljina hospitalizacije  bolesnika podvrgnutih laparoskopskoj ventralnoj hernioplastici.
Duljina hospitalizacije bolesnika podvrgnutih laparoskopskoj ventralnoj hernioplastici.
Filip Čavar
Cilj istraživanja: Ispitati koliko je prosječno trajanje hospitalizacije pacijenata podvrgnutih laparoskopskoj ventralnoj hernioplastici u OB Nova Gradiška u razdoblju od 2008. do 2018. godine. Ispitati postoji li razlika u duljini hospitalizacije s obzirom na spol te ispitati postoji li povezanost duljine hospitalizacije i dobi. Nacrt studije: Ustroj istraživanja je presječna studija. Ispitanici i metode: U studiju su uključeni pacijenti podvrgnuti laparoskopskoj ventralnoj...
Duljina hospitalizacije bolesnika podvrgnutih kirurškom liječenju prijeloma gornjeg dijela bedrene kosti
Duljina hospitalizacije bolesnika podvrgnutih kirurškom liječenju prijeloma gornjeg dijela bedrene kosti
Hrvoje Filić
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati kolika je prosječna duljina hospitalizacije bolesnika podvrgnutih kirurškom liječenju prijeloma gornjeg dijela bedrene kosti u Općoj bolnici Nova Gradiška, u razdoblju od 2008. do 2018. Godine, te ispitati postoji li razlika u odnosu na spol, dob i tip operativnog zahvata. Nacrt studije: Presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Istraživanjem su obuhvaćena 441 operacijska protokola Opće bolnice Nova Gradiška u...
Duljina hospitalizacije u bolesnika podvrgnutih intramedularnoj osteosintezi
Duljina hospitalizacije u bolesnika podvrgnutih intramedularnoj osteosintezi
Dario Grgurić
Uvod: Liječenje prijeloma kostiju oduvijek je predstavljalo ozbiljan problemu u medicini kojemu se do sredine 19. stoljeća pristupalo uglavnom konzervativno. Razvoju kirurških tehnika uvelike su pridonijeli otkriće anestezioloških i antiseptičkih sredstava te rendgenskih zraka. Intramedularna osteosinteza (IO) najmlađa je kirurška tehnika koja je pokazala brojne prednosti kod liječenja dugih cjevastih kostiju u odnosu na druge kirurške tehnike. Jedna od tih prednosti je i kraće...
Duljina hospitalizacije u bolesnika podvrgnutih laparoskopskoj kolecistektomiji.
Duljina hospitalizacije u bolesnika podvrgnutih laparoskopskoj kolecistektomiji.
Tomislava Grgurić
Cilj istraživanja: Istražiti prosječnu duljinu hospitalizacije pacijenata podvrgnutih laparoskopskoj kolecistektomiji (LC) u OB-u Nova Gradiška u razdoblju 2010. do 2015., istražiti postoji li razlika duljine hospitalizacije između spolova te pokušati objasniti istu ako postoji. Nacrt studije: Ustroj istraživanja je presječna studija. Ispitanici i metode: U studiju su uključeni pacijenti podvrgnuti LC-u, identificirani pregledom operativnih protokola za navedeno razdoblje, a...
Duljina hospitalizacije u pacijenata podvrgnutih ingvinalnoj hernioplastici
Duljina hospitalizacije u pacijenata podvrgnutih ingvinalnoj hernioplastici
Ivan Jurkić
Cilj istraživanja: Ispitati koliko je prosječno trajanje hospitalizacije pacijenata podvrgnutih ingvinalnoj hernioplastaici u OB Nova Gradiška od 2008. do 2018. godine i ispitati postoji li razlika u duljini hospitalizacije s obzirom na spol te postoji li povezanost duljine hospitalizacije i dobi. Nacrt studije: Istraživanje je ustrojeno kao presječna studija. Ispitanici i metode: U studiju su uključeni pacijenti podvrgnuti ingvinalnoj hernioplastici, a podatci su prikupljeni...
Educiranost bolesnika sa kroničnim srčanim zatajenjem
Educiranost bolesnika sa kroničnim srčanim zatajenjem
Tanja Mikulandra
Cilj istraživanja. Cilj istraživanja bio je ispitati postoji li razlika u educiranosti i načinu educiranosti između muškaraca i žena s kroničnim srčanim zatajenjem. Nacrt studije. Istraživanje je ustrojeno kao prosječna studija. Ispitanici i metode. Ispitanici su pacijenti liječeni na Internoj klinici u KBC Osijek, Zavodu za bolesti srca i krvnih žila koji su liječeni pod dijagnozom kroničnog srčanog zatajenja. Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja do kolovoza...
Ekonomsko nasilje nad ženama s područja Osječko-baranjske županije
Ekonomsko nasilje nad ženama s područja Osječko-baranjske županije
Ana Martan
Cilj istraživanja: Ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi prevalenciju i oblik ekonomskog nasilja nad ženama s područja Osječko-baranjske županije te odrediti sociodemografska obilježja žena koje su bile, odnosno žena koje nisu bile izložene ekonomskom nasilju.Nacrt istraživanja: Presječno istraživanje.Ispitanici i metode: U istraživanje su bile uključene žene starije od 18 godina s područja Osječko-baranjske županije koje su dobrovoljno i samostalno ispunjavale...
Ekspresija enzima za popravak DNA (MLH1, MSH2, MSH6, PMS6)  u kolorektalnom karcinomu.
Ekspresija enzima za popravak DNA (MLH1, MSH2, MSH6, PMS6) u kolorektalnom karcinomu.
Eva Mesić
Cilj istraživanja: Cilj je studije ispitati postoji li povezanost ekspresije proteina za popravak DNA s različitim vrstama i karakteristikama kolorektalnog karcinoma. Materijali i metode: Analizirani su podatci 45 novodijagnosticiranih kolorektalnih karcinoma s imunohistokemijski ispitanom ekspresijom proteina za popravak DNA s Odjela za patologiju i citologiju OŽB Vinkovci, u razdoblju od lipnja 2015. godine do svibnja 2016. godine. Rezultati: Od 45 nalaza biopsija, 27 je muškaraca (60...

Pages