Pages

Dijagnostika Chlamydia trachomatis u rutinskom laboratoriju
Dijagnostika Chlamydia trachomatis u rutinskom laboratoriju
Nikolina Lacković
CILJEVI ISTRAŽIVANJA : Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kolika je učestalost pozitivnih uzoraka na Chlamydia trachomatis te utvrditi dobnu i spolnu zastupljenost među uzorcima koji su rutinski obrađivani u laboratoriju molekularnom metodom. MATERIJAL I METODE: Ispitanici su bili žene i muškarci čiji su uzorci testirani na Chlamydia trachomatis u Županijskom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije od 2013. do 2014. godine. U rutinskom radu laboratorija...
Dijagnostika malignog melanoma imunohistokemijskim bojanjem.
Dijagnostika malignog melanoma imunohistokemijskim bojanjem.
Antonela Matešković
CILJ ISTRAŽIVANJA: Utvrditi broj dijagnosticiranih melanoma tijekom pet godina, utvrditi učestalost melanoma ovisno o klasifikaciji prema Breslowu i Clarku, usporediti proliferacijski indeks prema patohistološkim stadijima po Breslowu i Clarku. USTROJ STUDIJE: Retrospektivna studija. ISPITANICI I METODE: Obuhvaćeno je 189 melanoma dijagnosticiranih na Zavodu za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek tijekom pet godina (2012. - 2016.). Uzorci tkiva bojeni su standardnim...
Dijagnostička infekcija hepatitis C virusom temeljena na PCR metodi
Dijagnostička infekcija hepatitis C virusom temeljena na PCR metodi
Maja Lončarić
Uvod: Virus hepatitisa C najčešći je uzrok kronične bolesti jetre u svijetu. Glavni put prijenosa HCV je perkutana izloženost zaraženoj krvi. Rizik prijenosa je najveći nakon transfuzije krvi i krvnih derivata od inficiranog davatelja krvi ili opetovane perkutane ekspozicije. Nedostatak je serološkog testiranja u tome što se zaraza ne može dokazati u tijeku dijagnostičkog prozora. Da bi se skratilo vrijeme dijagnostičkog prozora, a time i rizik za prijenos infekcije, uvedene su...
Dijagnostička vrijednost mioglobina i srčanog proteina koji veže masne kiseline (H-FABP) u akutnom koronarnom sindromu
Dijagnostička vrijednost mioglobina i srčanog proteina koji veže masne kiseline (H-FABP) u akutnom koronarnom sindromu
Saša Šterpin
Cilj istraživanja Cilj je ovog istraživanja usporediti dijagnostički značaj konvencionalnog biljega mioglobina i novijeg biljega, srčanog proteina koji veže masne kiseline u AKS. Nacrt studije Nacrt studije čini presječno istraživanje (prospektivno istraživanje parova). Ispitanici i metode Ispitanici su (N = 94) bili podijeljeni u tri skupine: pacijenti s NSTEMI AIM-om (N = 37), pacijenti s NAP-om (N = 15) te kontrolni ispitanici (N = 42). Ispitanicima je uzeta anamneza te im je...
Dijagnostičke i epidemiološke značajke infekcije humanim papilomavirusom u istočnoj Hrvatskoj
Dijagnostičke i epidemiološke značajke infekcije humanim papilomavirusom u istočnoj Hrvatskoj
Sven Burian
Zaraza HPV-om je jedna od najčešćih spolno prenosivih bolesti. Niskorizični genotipovi uzrokuju anogenitalne bradavice na vanjskim dijelovima spolnih organa, dok su visokorizični genotipovi povezani s nastankom intraepitelnih neoplazija i karcinoma vrata maternice. Metode izbora za detekciju infekcije HPV-om temeljene su na metodama molekularne dijagnostike - amplifikacija PCR. U istraživanju su se koristili podatci iz elektronske baze podataka Službe za mikrobiologiju, Županijskog...
Dijagnostički značaj određivanja p2PSA u otkrivanju karcinoma prostate
Dijagnostički značaj određivanja p2PSA u otkrivanju karcinoma prostate
Darko Vuk
Cilj istraživanja bio je ispitati postoji li značajna razlika u vrijednostima p2PSA-a između ispitanika kontrolne skupine i skupine s karcinomom prostate te je li PHI zbroj osjetljiviji i specifičniji pokazatelj od % PSA u razlikovanju pacijenata s benignim promjenama od pacijenata s karcinomom. Ispitanici i metode U istraživanje je bilo uključeno 27 ispitanika koji su na temelju dijagnoze podijeljeni u dvije skupine: I) 11 ispitanika s karcinomom prostate; II) 16 kontrolnih...
Dislipidemija kao faktor rizika za nastanak cerebrovaskularne bolesti kod pacijenata sa preboljelim ishemičnim moždanim udarom
Dislipidemija kao faktor rizika za nastanak cerebrovaskularne bolesti kod pacijenata sa preboljelim ishemičnim moždanim udarom
Domagoj Šnajder
CILJ ISTRAŽIVANJA. Ovaj je rad analizirao razine vrijednosti LDL-a, HDL-a i triglicerida kod bolesnika koji su preboljeli ishemični moždani udar s ciljem utvrđivanja broja i udjela pojedinačnih odstupanja od standardnih vrijednosti promatranih elemenata lipidograma;, iz dobivenih rezultata brojčano je usporedio međusobno pojedine promatrane varijable te pokušao dokazati eventualno istovremeno postojanje više nađenih patoloških nalaza promatranih varijabli. USTROJ STUDIJE....
Distribucija inzulinskog receptora u hipokampusu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1
Distribucija inzulinskog receptora u hipokampusu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1
Martina Matanović
Uvod: Hipokampus je dio mozga odgovoran za dugoročno pamćenje i emocije, a za ostvarivanje funkcija neophodan mu je inzulin. Inzulin, zajedno s leptinom, regulira energijski metabolizam organizma. Svoje djelovanje ostvaruje preko receptora za koje je pokazano da je u periferiji smješten u lipidnim splavima, visoko uređenim domenama na membrani, čiji su glavni organizatori gangliozidi. Ciljevi: Odrediti ekspresiju inzulinskog receptora u hipokampusu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1...
Distribucija kronotipa adolescentnih psihijatrijskih bolesnika i njegova ovisnost o karakternim osobinama
Distribucija kronotipa adolescentnih psihijatrijskih bolesnika i njegova ovisnost o karakternim osobinama
Marta Okružnik
Cilj istraživanja: Glavni cilj bio je ispitati adolescentne psihijatrijske bolesnike o njihovom kronotipu i karakternim osobinama te utvrditi povezanost između navedenih varijabli. Ustroj studije: Studija je ustrojena kao presječno istraživanje. Ispitanici i metode: Ispitanici su adolescenti oba spola u dobi od 11 do 19 godina koji su bili upućeni na ambulantno liječenje ili hospitalizaciju na Zavodu za dječju i adolescentnu psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek u...
Distribucija leptinskog receptora u hipokampusu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1
Distribucija leptinskog receptora u hipokampusu genetički izmijenjenog miša B4Galnt1
Tea Markulak
Uvod: Leptin je hormon kojeg izlučuju stanice masnog tkiva, a sudjeluje u regulaciji energijske ravnoteže tako što šalje signal za sitost. Signalizacija se odvija preko leptinskih receptora (ObR) koji su smješteni u dijelu stanične membrane nazvanim lipidnim splavima, a čiji su glavni organizatori gangliozidi. Osim što regulira tjelesnu težinu, stvaranje i zaštitu novih neurona, leptin ima važnu ulogu u održavanju funkcija pamćenja i emocija u hipokampusu. Ciljevi: Odrediti...
Djelovanje Losartana na protokom potaknutu dilataciju kod zdravih Sprague-Dawley štakora
Djelovanje Losartana na protokom potaknutu dilataciju kod zdravih Sprague-Dawley štakora
Dora Rudić
CILJ: Odrediti utjecaj terapije Losartanom na protokom potaknutu dilataciju (FID) u zdravih Sprague-Dawley štakora. MATERIJALI I METODE: Za istraživanje su korišteni zdravi muški Sprague-Dawley štakori te su podijeljeni u kontrolnu grupu (CTRL, N = 9) i CTRL + Losartan grupu (N = 10) koja je u vodi za piće primala 40 mg Losartana dnevno kroz 7 dana. Osmi dan životinje su žrtvovane. Prije anesteziranja kombinacijom ketamina (75 mg/kg) i midazolama (0,5 mg/kg), pokusne životinje se...
Djelovanje kofeina pri nastanku oksidativnog oštećenja i kristalizacije u staničnom modelu oksalatne urolitijaze proksimalnih bubrežnih tubula  (MDCK tip I)
Djelovanje kofeina pri nastanku oksidativnog oštećenja i kristalizacije u staničnom modelu oksalatne urolitijaze proksimalnih bubrežnih tubula (MDCK tip I)
Anamarija Banovac
Cilj istraživanja: Utvrditi toksični učinak kalcijevog oksalata u različitom razdoblju izloženosti na epitelnim stanicama proksimalnih bubrežnih tubula staničnog tipa MDCK tip I. Nadalje, procijeniti učinkovitost kofeina u sprječavanju nastanka kristalizacije kalcijevog okslata u staničnom modelu urolitijaze te izmjeriti koncentraciju glutationa u epitelnim stanicama proksimalnih bubrežnih tubula staničnog tipa MDCK tip I nakon tretmana kalcijevim oksalatom i kofeinom. Nacrt...

Pages